separator.png

                    DUCHOVNÁ OBNOVA - POSTAVIŤ SA PRED PÁNA  

 separator.png

 


Požiadavky zasväteného života

 
Dôvera v Božie milosrdenstvo                                                         Panna Mária - memento povolania

 
Autorita                                                                                                  Fenomén rastu v zasvätenom živote                                              

 
Ľudia okolo trpiaceho Ježiša                                                           Svedectvo smrti

 
Kríž - výzva zasväteným k plneniu svojej misie                            Božia prozreteľnosť   

 
Pokoj duše                                                                                           Učiteľ dokonalosti