separator.png

                    DUCHOVNÝ ŽIVOT  

 separator.png

 

   
1. Duchovný život - neustála snaha po svätosti                              2. Čo potrebujeme k svätosti?

  
3. Čo znamená dokonalosť?                                                             4. Dokonalosť naplno prežitý život v svätosti

  
5. Hriech - najväčšia prekážka na ceste dokonalosti                    6. Čo musím vedieť využiť na ceste dokonalosti

  
7. Na ceste dokonalosti nám Cirkev dáva sviatosti                       8. Duchovný život je neustále formovanie sa

  
9. Čo je náplň duchovného života                                                    10. K duchovnému život patrí aj bohoslužba a rozjímanie

  
11. Kde sa poznávame najviac v duchovnom živote?                  12. Zastavenia v duchovnom živote

  
13. Duchovný život mimo nás v praxi                                               14. Duchovný život si vyžaduje celého človeka

  
15. Poznanie charakteru pre duchovný život                                  16. Duchovný život je cesta čnosti

  
17. Duchovný život je i sľub chudoby, čistoty a poslušnosti         18. Duchovný život je aj sľub čistoty

  
19. Duchovný život v poníženosti                                                     20. Výstup na najvyšší stupeň

  
21. Duchovný život - nazeranie - kontemplácia                             22. Vysvetlivky k predchádzajúcej prednáške a doslov