EXERCÍCIE - D U C H O V N É   C V I Č E N I A  - PRE REHOĽNÉ SESTRY  |  PRE BISKUPOV A KŇAZOV  |  PRE LAIKOV

separator.png

KRÍŽOVÁ CESTA CHORÝCH ZA ZASVATENÝCH                                                                                                                MEDŽUGORIE - KRÍŽOVÁ CESTA
 

duchovne_cvicenia_lubomir_stancek_evanjelizacia.jpg