Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka - 1. časť | 2. časť | 3. časť | 4. časť | 5. časť | 6. časť | 7. časť | 8. časť | 9.-12. časť

separator.png


1_lubomir_stancek_w.jpg 2_lubomir_stancek_w.jpg 3_lubomir_stancek_w.jpgevanjelizacia.jpg


separator.png

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 3.

Veľkú Božiu rodinu tvoria akoby tri skupiny svätých:
svätí v nebi - OSLÁVENÁ Cirkev; duše v očistci - OČISŤUJCA Cirkev; kresťania na zemi - PUTUJÚCA Cirkev.

          Spoločenstvo svätých je spolužitie všetkých členov veľkej Božej rodiny: svätých v nebi a duší v očistci, s nami, čo ešte žijeme v pozemskom putovaní. Naše spoločenstvo so svätými v nebi spočíva v tom, že si ich uctievame, utiekame sa k nim a napodobňujeme ich príklad. Svätí z neba nám pomáhajú svojím orodovaním. Aj so zosnulými, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery, udržujeme spoločenstvo lásky. Pomáhame dušiam v očistci a modlitbami skracujeme ich tresty, ktoré si odpykávajú za hriechy z pozemského života. 
          Spoločenstvo putujúcich pomáhajú upevňovať tri putá: spolupatričnosť, spolucítenie, spoluzodpovednosť. Spolužitie medzi sebou na zemi uskutočňujeme podľa prikázania lásky: navzájom sa milujeme, vzájomne si pomáhame, znášame ťarchy jeden druhého a ochotne si slúžime. „Putujúca Cirkev je spoločnosť na zemi žijúcich ľudí, ktorí: 1. sú pokrstení; 2. veria učeniu Ježiša Krista (ak dosiahli užívanie rozumu); 3. uznávajú za svoju viditeľnú duchovnú hlavu pápeža; Duchovne patria do putujúcej Cirkvi aj nepokrstení, ak úprimne túžia poznať pravdy, ktoré Boh zjavil, a tieto pravdy nezaujato hľadajú.“ (Malý katechizmus, SSV Trnava 1971, b. 118).

          Cirkev je vznešená Božsko - ľudská ustanovizeň. Je to Božská ustanovizeň preto, že ju založil sám Pán Ježiš, keď povedal Petrovi: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Teba dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (porov. Mt 16,13-19). Žiaľ, ten ľudský prvok v Cirkvi býval dosť často veľmi smutný. Stačí len zbežne prejsť dejinami Cirkvi a vidíme, koľko smutných, ba čiernych stránok ľudia napísali aj do dejín Cirkvi... ...viac sa dozviete v pripravovanej knižočke citátov.

Memento pre nás živých: Pochopme, čo nás teda spája s Cirkvou putujúcou, Cirkvou očisťujúcou, Cirkvou oslávenou.

separator.png

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 3.