H O M Í L I E  -   ROK "A"   |   ROK "B"  |   ROK "C"   |  TEMATICKÉ  |  ZOZNAM EVANJELIÍ

separator.png
homilie_a_-_cover3_small.jpghomilie_a_-_lubomir_stancek_small.jpghomilie_b_small.jpg


"Je potrebné jednoducho osloviť poslucháčov a podať pomôcku časovo vyťaženým ohlasovateľom."  - Ľubomír Stanček -

evanjelizacia.eu.png

POMOC, RADY NÁVODY ako sa zorientovať v zložitosti udalostí života a spásy 

Homílie P. Prof. Ľubomíra Stančeka prezentujú potrebu oslovenia poslucháčov (nielen) na Slovensku počas celého roka. Tento druh oslovenia na Slovensku absentuje. Hovorenému slovu má predchádzať vopred pripravené písané slovo. V svojich dielach predstavuje potrebné a aktuálne slová, pre zrozumiteľné a teologicky časové oslovenie. 
 

Doba ohlasovania si vyžaduje preniknúť do mnohých životných okolností širokých vrstiev poslucháčov. Autor rieši závažné cirkevné a spoločenské situácie, dôležité v každodennom živote; teologické, spoločenské ako aj vieroučné, mravoučné a etické okolnosti človeka v XXI. storočí. Venuje pozornosť komunikácii ohlasovania Božieho slova, ktoré je aktuálne i v dnešnej dobe. V jednotlivých homíliach sa zaoberá rôznymi otázkami života a ponúka ich ako spôsob riešenia do praktického života človeka. Poslucháči tvoria širokú vrstvu ľudí a preto berie ohľad na všetky vekové vrstvy bez rozdielu. Autor zachováva spôsob oslovenia, ktorý je osvedčený a praktický.

Pre nedostatok času u ohlasovateľov v činnej praxi je ponúknutá rýchla a osvedčená pomôcka. Spôsob takéhoto oslovenia je pre dnešnú dobu nanajvýš potrebný.

separator.png

Ohlasovanie Božieho slova má široké uplatnenie. Diela patria do oblasti praktickej teológie k homiletike a rétorike. Jedná sa o štrukturalizovaný pohľad na predkladanú prácu. Témou je fenomén homiletiky v praktickej činnosti ohlasovania. Homílie sú delené na jednotlivé liturgické obdobia. Sledujú význam ohlasovania konkrétnym spôsobom, preto jednotlivé časti nemajú rovnaký rozsah strán textu.

 

separator.png

AKO TVORIŤ HOMÍLIU

separator.png

P. Prof. Ľubomír Stanček: AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 1. Stručné zásady tvorenia a prednesu homílie

P. Prof. Ľubomír Stanček - AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 2. Psychologické zásady

P. Prof. Ľubomír Stanček - AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 3. Zásady praxe a diskusia