CIRKEVNÉ SLÁVNOSTI A INÉ HISTORICKÉ UDALOSTI 

evanjelizacia.eu.png

Milí priatelia, čas veľmi rýchlo plynie, chcem vám predstviť jednu z krásnych dolín na Slovensku - Bošácku dolinu obrazom i zvukom, jej históriu a jej skutočnosť z roku 1988. Zaiste sa odvtedy, čo vznikol tento dokument, veľa nielen na obraze doliny zmenilo. Aj vy samotní rodáci z Bošáckej doliny si môžete pri tomto dokumente zaspomínať a porovnať so súčasným stavom. Prajem vám pekné chvíle pri tejto amatérskej nahrávke.


 
História Bošáckej doliny č. 1/2 - r. 1988                                                                                                            História Bošáckej doliny č. 2/2 - r. 1988

evanjelizacia.eu.png 

Sv. Mikuláša - Bošáca - r. 1988 | Požehnanie adventného venca - Bošáca - r. 1988 | Jasličková pobožnosť - Tr. Bohuslavice - r. 1988 | Jasličková pobožnosť - Bošáca - r. 1988
Akadémia k Panne Márii - Bošáca - r. 1988 | Ukončenie Mariánskeho roku - Bošáca - r. 1988 | Adorácia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou 
1. sväté priijímanie - Nová Bošáca - r. 1988 | 1. sväté priijímanie - Nová Bošáca - r. 1989 | 1. sväté priijímanie - Nová Bošáca - r. 1990 | 1. sväté priijímanie - Nová Bošáca - r. 1991
Rozlúčková sv. omša - Nová Bošáca - r. 1991 | Rozlúčkové sv. omše - Bošáca a Tr. Bohuslavice - r. 1991 | Ekumenické popoludnie - Nová Bošáca, Španie - r. 1991
45. výročie posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda v Novej Bošáci | Zájazd Rim - Neapol - Pompeje - Ravenna - r. 1988