HOMÍLIE   |   VEDECKÉ  |   ROMÁNY   |  ZBORNÍKY A ČLÁNKY  |  HERBÁR MYŠLIENOK

1_knihy_lubomir_stancek.jpg

 

separator.png 

 

Recenzie:


Knihy Radovať sa s Bohom, ISBN 978-80-970821-6-9, na s. 313 v zb.: W blasku miɬości.
Wrocɬavewk 2012 na s. 82 - 95.

Knihy Rozprávať sa s Bohom, ISBN 978-83-61609-22-3, na s. 321 v zb.: W blasku miɬości.
Wrocɬavewk 2012 , s. 321.

Knihy Zobuď slovom, ISBN 978-80-970281-5-2, v knihe Pedagogika religii w kontekscie edukacijnym,
ISBN 978-83-61609-17-9, Wrocɬavewk 2011 na s. 299, i 320, i 321.

Knihy Rétorika a jaj praktiky, ISBN 978-0280-9-6, v knihe Jasnogórskiego apelu pripomieniowanie,
Wrocɬavewk 2010, ISBN 978-83-07-0 na s. 157.

Knihy Nesmieme mlčať nad slovom, ISBN 978-80-970281-2-1, v knihe Pedagogia afirmacii czɬowieka
jako osoby, Wrocɬavewk, 2011, ISBN 978-83-61609-13-1 na s. 267.

Citácie: Ľubomír Stanček: v knihe W blasku miɬości, Wrocɬavewk, 2012, na s. 82, 83, 314.Požehnaníe jubilejnej 100-tej knihy P. Ľubomíra Stančeka, CM Mons. Štefanom Sečkom 19.6.2010.