Meditácia na 19.03.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
PANNA MÁRIA A SV. JOZEF

Sú dve mená hodné obdivu a nášho nasledovania. Po mene Ježiš sú našou pomocou na ceste do blaženej večnosti. Nepatrí sa nadarmo vyslovovať meno Ježiša, Márie a Jozefa. Naopak, denne v modlitbe môžeme ich vyslovovať a tak si vyprosiť večný život. Vieme nejakú vetu z evanjelia, čo povedal svätý Jozef? Z litánií ku svätému Jozefovi si osvojme v živote aspoň pár jemu pripisovaných prívlastkov. Sv. Jozef - koho a čoho je patrónom?

YT | GTV | 2014