Ak máte záujem dostávať denné meditácie Ľubomíra Stančeka (zadarmo) priamo na Váš e-mail, pošlite svoju e-mailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu

Meditácia na 09.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období
VERNOSŤ

Vernosť Bohu, povolaniu kresťana..., ale i stavovská vernosť si vyžadujú ostražitosť v pravde, spravodlivosti, láske, byť čestný... Vernosť aj v malom. Byť zásadový, odhodlaný ísť do konca. Nepodliehať ničomu, čo by mohlo zviesť, oklamať, kúpiť či zastrašiť. 

YT | GTV | VIERA