Rigórózna práca - VÝZVY PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU NA SLOVENSKU PO ROKU 1990 - Júlia Kubicová

Bakalárska práca - Teologické rozlíšenie hriechov
Diplomová práca - Žena a ohlasovanie evanjelia v pokonciových pápežských dokumentoch