Ľubomír Stanček - kniha ČNOSTI - audio verzia: 1. Definícia čností | 2. Ježiš Kristus a učenie o čnostiach | 3a. Duch Svätý a čnosti | 3b. Katechéza čností | 4. Výchova k čnostiam | 5.Ťažkosti a čnosti | 6. Teologálne čnosti vo všeobecnosti - VIERA | 7. Teologálne čnosti vo všeobecnosti - NÁDEJ, LÁSKA | 8. Viera ako čnosť | 9. Nádej ako čnosť | 10. Láska ako čnosť | 11. Všeobecne o ľudských čnostiach | 12. Čnosť rozvážnosti | 13. Čnosť spravodlivosti | 14. Čnosť mravnej sily | 15. Čnosť miernosti | 16. Čnosť jednoduchosti | 17. Čnosť poníženosti | 18. Čnosť tichosti 

...ZAMYSLENIA na tému čností

ČNOSTI