separator.png

      DUCHOVNÁ OBNOVA

 separator.png


Požiadavky zasväteného života
 | Dôvera v Božie milosrdenstvo | Panna Mária - memento povolania | Autorita | Fenomén rastu v zasvätenom živote | Ľudia okolo trpiaceho Ježiša | Svedectvo smrti |
Kríž - výzva zasväteným k plneniu svojej misie | Božia prozreteľnosť | Pokoj duše | Učiteľ dokonalosti

cd4evanjelizacia.eu.jpg

separator.png

oamdg1.jpg