separator.png

      DUCHOVNÉ CVIČENIE  

 separator.png

 

1. Duchovný život - neustála snaha po svätosti | 2. Čo potrebujeme k svätosti? | 3. Čo znamená dokonalosť? | 4. Dokonalosť naplno prežitý život v svätosti | 5. Hriech - najväčšia prekážka na ceste dokonalosti | 6. Čo musím vedieť využiť na ceste dokonalosti | 7. Na ceste dokonalosti nám Cirkev dáva sviatosti | 8. Duchovný život je neustále formovanie sa | 9. Čo je náplň duchovného života | 10. K duchovnému život patrí aj bohoslužba a rozjímanie | 11. Kde sa poznávame najviac v duchovnom živote? | 12. Zastavenia v duchovnom živote | 13. Duchovný život mimo nás v praxi | 14. Duchovný život si vyžaduje celého človeka | 15. Poznanie charakteru pre duchovný život | 16. Duchovný život je cesta čnosti | 17. Duchovný život je i sľub chudoby, čistoty a poslušnosti | 18. Duchovný život je aj sľub čistoty | 19. Duchovný život v poníženosti | 20. Výstup na najvyšší stupeň | 21. Duchovný život - nazeranie - kontemplácia | 22. Vysvetlivky k predchádzajúcej prednáške a doslov
cd1evanjelizacia.eu.jpg

oamdg1.jpgGaudete et exsultate - O povolaní k svätosti v súčasnom svete