Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka - 1. časť | 2. časť | 3. časť | 4. časť | 5. časť | 6. časť | 7. časť | 8. časť | 9.-12. časť

separator.png

herbar_myslienok_ls_9..jpg

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 9. JAR - ZAČIATOK ŽIVOTA

- Ak sme niekedy potrebovali svedkov, tak je to dnes. Dnes svet potrebuje vzdelaných svedkov, ale aj svätých svedkov. Svet potreboval svedkov včera a potrebuje aj nás dnes ako svedkov.

- Človek môže byť sám sebe najhorším spoločníkom.

- Majme úctu ku každému človeku, pretože v ňom žije Kristus.

 - Sú naše časy lepšie, ako keď medzi nami žil Ježiš v ľudskom tele? Čo očakávame od našich časov?

- Boh právom od nás žiada vidieť našu radosť, keď v srdci máme Boha.

- Pravá láska je možná len v čistom srdci. Je potrebné dbať o čistotu srdca...
 

herbar_myslienok_ls_10..jpg

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 10. LETO - RADOSŤ ŽIVOTA

Nemáme čakať so založenými rukami a nič nerobiť. Na konkrétne udalosti máme odpovedať našou konkrétnou aktivitou.

- Zanechajme každý hriech, ktorý je našou hanbou pred Bohom i ľuďmi.

- Každý deň máme možnosť nasledovať Ježišov príklad v tých bežných drobnostiach, ktoré denne prežívame.

- Dbajme, aby náš život kresťana nebol výsmechom z Boha.

- Najkrajšou modlitbou je povedať Bohu: Milujem Ťa!

- Má Ježiš v našom srdci a živote to, čo mu právom patrí?...

 

herbar_myslienok_ls_11.jpg

 Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 11. JESEŇ - PLODY ŽIVOTA

 S Bohom sa neučme vyjednávať; Boha vo všetkom milujme.

- Láska bude vždy najväčším a najvýrečnejším argumentom a prostriedkom.

- Nedajme sa nikdy znechutiť. Nikým a ničím, ani sebou samým.

- Zažime blízkosť Boha a staneme sa svedkami aj dôkazom jeho lásky.

- Kresťanstvo a láska k Bohu bez služby sú mŕtvymi a lacnými.

- Čo všetko krásne a vzácne vložil Pán Boh do nás našich sŕdc, do našich duší.

- Vyzrievaním v rozdielnych okolnostiach prechádzame neustále...

 

herbar_myslienok_ls_12..jpgHerbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 12. ZIMA - MEMENTO ŽIVOTA

- Človek, ktorý si neuzná svoje nedostatky a pohŕda pomocou iných, môže sa ocitnúť v stave, že pohrdne aj Bohom, neuzná v pýche svoju hriešnosť.

- Jediný skutok prevýši tisíc slov.

- Dnešný deň môže byť pre nás dňom požehnania.

- Nestrácajme čas pozeraním na chyby a hriechy iných.

- Pokánie nám pripomína, že jedine Boh je naša istota, cieľ a najväčšia hodnota.

- Porážka, prehra sa volá súhlas zlu.

- Modlitbou a pokorným uvažovaním spoznáme a prijmeme pravdu o sebe...

- knižočky sú už vypredané, ich e-verziu si môžete prečítať tu: 

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 9/12

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 10/12

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 11/12

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 12/12