POMOC, RADY NÁVODY ako sa zorientovať v zložitosti udalostí života a spásy
 

separator.png


Homílie P. Prof. Ľubomíra Stančeka prezentujú potrebu oslovenia poslucháčov (nielen) na Slovensku počas celého roka. Tento druh oslovenia na Slovensku absentuje. Hovorenému slovu má predchádzať vopred pripravené písané slovo. V svojich dielach predstavuje potrebné a aktuálne slová, pre zrozumiteľné a teologicky časové oslovenie. 

Autor rieši závažné cirkevné a spoločenské situácie, dôležité v každodennom živote; teologické, spoločenské ako aj vieroučné, mravoučné a etické okolnosti človeka v XXI. storočí. Venuje pozornosť komunikácii ohlasovania Božieho slova, ktoré je aktuálne i v dnešnej dobe. V jednotlivých homíliach sa zaoberá rôznymi otázkami života a ponúka ich ako spôsob riešenia do praktického života človeka. Poslucháči tvoria širokú vrstvu ľudí a preto berie ohľad na všetky vekové vrstvy bez rozdielu. Autor zachováva spôsob oslovenia, ktorý je osvedčený a praktický.

lubomir_stancek_citat2.jpg 

Pre nedostatok času u ohlasovateľov v činnej praxi je ponúknutá rýchla a osvedčená pomôcka. Spôsob takéhoto oslovenia je pre dnešnú dobu nanajvýš potrebný.

separator.png

 

Kazateľ je poslaný, aby ohlasoval a bol svedkom pravdy ohlasovaného slova. Sila slova rezonuje aj v publikovaní homílií cyklu „A, B, C“.
Homíílie P. Ľubomíra Stančeka ponúkajú inšpiráciu tak pre kazateľov, ale i každého človeka bez rozdielu veku, postavenia, názorov na život, pohlavie v každodenných situáciách. Čitateľ si môže uvedomiť, že každý môže dať len to, čo má. Autor ponúka z bohatej studne učenia Cirkvi, ale i svojej skúsenosti čo robiť, prečo a ako, aby človek bol vo večnosti oslávený. Myšlienky autora sú jasné, zrozumiteľné a čitateľ môže pochopiť, že sa dnes nedá ukryť za nejakú „kresťanskú masku“. Dielo autora si kladie za cieľ, aby viera v Boha bola v spoločnosti, Cirkvi, rodine odovzdávaná zodpovedne.citat_lubomir_stancek.jpg

separator.png

Ohlasovanie Božieho slova má široké uplatnenie. Diela patria do oblasti praktickej teológie k homiletike a rétorike. Jedná sa o štrukturalizovaný pohľad na predkladanú prácu. Témou je fenomén homiletiky v praktickej činnosti ohlasovania. Homílie sú delené na jednotlivé liturgické obdobia. Sledujú význam ohlasovania konkrétnym spôsobom, preto jednotlivé časti nemajú rovnaký rozsah strán textu.

separator.png

H O M Í L I E  -  VIDEO ZÁZNAMY   |   ROK "A"   |   ROK "B"  |   ROK "C"   |  TEMATICKÉ  |  KNIHY  |  ZOZNAM EVANJELIÍ smiley-monkschreib-39x31.gif

separator.png

 homilie_a_-_cover3_small.jpghomilie_a_-_lubomir_stancek_small.jpghomilie_b_small.jpg


separator.png


smiley-monknick.gif - prečítajte si prednášku  AKO TVORIŤ HOMÍLIU


1. Stručné zásady tvorenia a prednesu homílie - príprava homílie, pretransformovanie textu, dokončovanie homílie, úrava textu, spôsob hovorenia
2. Psychologické zásady - jazykové vady, kritika v rečovom prejave
3. Zásady praxe a diskusia - exegéza a biblické prístupy, pred homíliou, po homílii.


separator.png

 


Ľubomír Stanček: AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 1. Stručné zásady tvorenia a prednesu homílie

Ľubomír Stanček - AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 2. Psychologické zásady

Ľubomír Stanček - AKO TVORIŤ HOMÍLIU - 3. Zásady praxe a diskusia