HOMÍLIE

- sú knihy života, cez ktoré k nám hovorí Duch Svätý. V oblastiach A, B, C dopĺňajú všetko, čo máme vedieť o Božom slove. Homílie sú základom duchovného života; otvárajú srdce človeka Bohu a inšpirujú človeka k modlitbe. Každý z nás by mal byť pre Božie slovo otvorený...

...viac informácií tu.

VEDECKÉ KNIHY

- sú vedecké diela písané pod vplyvom inšpirácie Ducha Svätého pre naše obohatenie. Tematicky široký záber z akejkoľvek oblasti vždy odkazuje na evanjelium Ježiša Krista, ktoré čitateľa uvádza do hlbších právd na základe faktov a hodnoverných argumentov...

...viac informácií tu.

ROMÁNY

- sú umelecké diela vytvorené človekom. Boh-Duch Svätý pôsobí na zmysly človeka - a to ako pisateľa, tak i čitateľa, a príbehmi zo života bežných moderných ľudí nachádza porozumenie aj u tých, ktorí k Bohu radšej prichádzajú viac umeleckou než vedeckou cestou...

...viac informácií tu.

ZBORNÍKY A ČLÁNKY

- sú súbory textov bez akéhokoľvek vzájomného prepojenia, teda jednotlivé texty sú rôzne tematicky nielen kresťansky ladené. Niektoré odborné texty boli napísané pre vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou alebo pre konferencie v zahraničí... 

...viac informácií tu.1_knihy_lubomir_stancek.jpg

 

separator.png 

Recenzie:

Knihy Radovať sa s Bohom, ISBN 978-80-970821-6-9, na s. 313 v zb.: W blasku miɬości. Wrocɬavewk 2012 na s. 82 - 95.

Knihy Rozprávať sa s Bohom, ISBN 978-83-61609-22-3, na s. 321 v zb.: W blasku miɬości. Wrocɬavewk 2012 , s. 321.

Knihy Zobuď slovom, ISBN 978-80-970281-5-2, v knihe Pedagogika religii w kontekscie edukacijnym, ISBN 978-83-61609-17-9, Wrocɬavewk 2011 na s. 299, i 320, i 321.

Knihy Rétorika a jaj praktiky, ISBN 978-0280-9-6, v knihe Jasnogórskiego apelu pripomieniowanie, Wrocɬavewk 2010, ISBN 978-83-07-0 na s. 157.

Knihy Nesmieme mlčať nad slovom, ISBN 978-80-970281-2-1, v knihe Pedagogia afirmacii czɬowieka jako osoby, Wrocɬavewk, 2011, ISBN 978-83-61609-13-1 na s. 267.

Citácie: Ľubomír Stanček: v knihe W blasku miɬości, Wrocɬavewk, 2012, na s. 82, 83, 314.


Požehnaníe jubilejnej 100-tej knihy P. Ľubomíra Stančeka, CM Mons. Štefanom Sečkom 19.6.2010.