D U C H O V N É   C V I Č E N I A - PRE LAIKOV 

separator.png

 

1. BOŽIE SLOVO POČUŤ, VIDIEŤ A ŽIŤ

1. Modlitba v našom živote   |   2. Modlitba ako monológ alebo dialóg   |   3. Ježiš nás učí modliť sa ako On   |   4. Ježišova škola modlitby   |   5. Výzva od Ježiša pre nás: bez prestania sa modlite

6. Príprava a sústredenosť na modlitbu   |   7. Vnútorné podmienky modlitby   |   8. Vonkajšie podmienky modlitby   |   9. Formy modlitby   |   10. „Proste a dostanete!“ 

11. Ústna modlitba I.   |   12. Ústna modlitba II.   |   13. Ruženec ako rozjímavá modlitba   |  14. Metóda a spôsob rozjímavej modlitby   |   15. Patriť Ježišovi cez modlitbu 

separator.png


2. PREŽIŤ MEMENTO

Ľubomír Stanček - Prežiť memento

separator.png


3. DUCHOVNÁ OBNOVA - Zamyslenia v čase zomrelých ✞

1. Prežiť memento   |   2. Dobrý život, dobrá smrť   |   3. Voľba medzi nebom a peklom 1/3   |   4. Voľba medzi nebom a peklom 2/3   |   5. Voľba medzi nebom a peklom 3/3 

6. Žiť svoju premenu s Kristom 1/2   |   7. Žiť svoju premenu s Kristom 2/2   |   8. Múdrosť   |   9. Modlitba 1/2   |   10. Modlitba 2/2

11. Človek a kríž 1/2   |   12. Človek a kríž 2/2  |   13. Poznať sám seba 1/2   |   14. Poznať sám seba 2/2

.