D U C H O V N É   C V I Č E N I A -  (nielen) PRE REHOĽNÉ SESTRY 

separator.png

cd1evanjelizacia.eu.jpg

1. Duchovný život - neustála snaha po svätosti | 2. Čo potrebujeme k svätosti? | 3. Čo znamená dokonalosť?4. Dokonalosť naplno prežitý život v svätosti | 5. Hriech - najväčšia prekážka na ceste dokonalosti | 6. Čo musím vedieť využiť na ceste dokonalosti | 7. Na ceste dokonalosti nám Cirkev dáva sviatosti | 8. Duchovný život je neustále formovanie sa | 9. Čo je náplň duchovného života | 10. K duchovnému život patrí aj bohoslužba a rozjímanie | 11. Kde sa poznávame najviac v duchovnom živote? | 12. Zastavenia v duchovnom živote | 13. Duchovný život mimo nás v praxi | 14. Duchovný život si vyžaduje celého človeka | 15. Poznanie charakteru pre duchovný život | 16. Duchovný život je cesta čnosti | 17. Duchovný život je i sľub... | 18. Duchovný život je aj sľub čistoty | 19. Duchovný život v poníženosti | 20. Výstup na najvyšší stupeň | 21. Duchovný život - nazeranie - kontemplácia | 22. Vysvetlivky k predchádzajúcej prednáške a doslovCelé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

separator.png

cd2evanjelizaciaeu.jpg

- príhovor, 1. časť2. časť3. časť4. časť5. časť6. časť7. časť8. časť9. časť10. časť11. časť12. časť13/1.13/2.13/3.13/4.13/5. časť14. časť15. časť16. časť17. časť18. časť19. časť20. časť21. časť22. časť23. časť24. časť25. časť26. časť27. časť, 28. časť, Celú krížovú cestu si môžete vypočuť TU.

separator.pngcd3evanjelizaciaeu.jpg1/15 Úvod - video: Betánia kostol sv. Lazara 2/15 2/15 Nákazlivá svätosť - video: Hora Blahoslavenstiev | 3/15 Svätosť tela a duše - video: Hora Tábor | 4/15 Dokonalosť - Tabgha kostol rozmnoženia chleba | 5/15 Posväcujúca milosť - Kaplnka primátu sv. Petra |  6/15 Byť s Ježišom celá - Jeruzalem | 7/15 Sviatosti - Rieka Jordán, Kafarnaum synagóga | 8/15 Hriech - Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme | 9/15 Prežiť bez hriechu - Via Dolorosa - krížová cesta | 10/15 Náplň duchovného života - Bazilika usnutia Panny Márie | 11/15 Po spovedi - Jeruzalem Golgota | 12/15 Svätosť musí mať Ducha - Kána Galilejská | 13/15 Rozhovor o svätosti - Bazilika Zvestovania Pána | 14/15 Viera, Nádej, Láska - Getsemanská záhrada | 15/15 Život - cesta k svätosti - Kostol Pater Noster | Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

separator.png

cd4evanjelizacia.eu.jpg

Požiadavky zasväteného života | Dôvera v Božie milosrdenstvo | PANNA MÁRIA - memento povolania | Autorita | Fenomén rastu v zasvätenom živote | Ľudia okolo trpiaceho Ježiša | Svedectvo smrti | Kríž - výzva zasväteným k plneniu svojej misie | Božia prozreteľnosť | Pokoj duše | Učiteľ dokonalosti | Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

separator.png

cd5evanjelizacia.eu.jpg

1. Kto som, čo som, na čo som | 2/1 Čo odo mňa žiada Ježiš  |  2/2  |  2/3  |  2/4  |  2/5   | 3. Svätosť duše i tela | 4. Panna Mária | 5. Hriech | 6. Svätá spoveď | 7. Moja Panna Mária | 8. Nedeľa - deň Pána | 9. Byť svedkom Eucharistie | 10. Čo pre mňa znamená Božie slovo | 11. Smrť | Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

separator.pngcd6evanjelizaciaeu.jpg

separator.png

1. Zmysel nášho života | 2. Čnostný život je provokácia diabla | 3. Ako sa máme brániť proti náruživostiam a zmyslom | 4. Ako byť pánom svojich slabostí, náklonností a hnutí | 5. Boj proti sebe samej | 6. Sestra svetá vs svetská | 7. Sľub poslušnosti | 8. Zachovávanie predpisov (podriadený a predstavený) | 9. Jednoduchý a slávnostný sľub chudoby | 10. Sľub čistoty | 11. Číhajúce nebezpečenstvá v rehoľnom stave | 12. Lieky proti klamlivým predstavam o sebe | Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

separator.png

cd7evanjelizaciaeu.jpg...podľa vzoru sv. Luisy de Marillac  

 1. Lujza de Marillac a význam duchovného vedenia 1/22. Lujza de Marillac a význam duchovného vedenia 2/2 | 3. Hodnota duchovnej identity v 2 duchovných rodinách 1/24. Hodnota duchovnej identity v 2 duchovných rodinách 2/2 | 5. Luisa de Marillac a vzťah k vedeniu spoločnosti | 6. Luisa de Marillac a kňazi Misijnej spoločnosti | 7. Lujza de Marillac vidí v Misijnej spoločnosti vec Božiu | 8. Vzťahy Lujzy de Marillac k okoliu | 9. Kto chce osloviť, musí poznať | 10. Naše miesto je medzi ľuďmi | 11. Naše poslanie je i liečiť | 12. Dcéra kresťanskej lásky a vzťah k laikom | 13. Po ceste matky Luisy de Marillac 1/2 | 14. Po ceste matky Luisy de Marillac 2/2 | 15. Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 1/216. Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 2/2 | 17. Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 1/218. Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 2/2 | 19. Naše miesto je v Cirkvi | Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

separator.png 

 

Ľubomír Stanček - Memento života v Duchu Svätom - duchovné cvičenie (nielen) pre rehoľné sestry

Ľubomír Stanček - SVÄTOSŤ = RADOSŤ V BOHU - duchovné cvičenie (nielen) pre rehoľné sestry

Ľubomír Stanček - Duchovná obnova pre rehoľné sestry

Ľubomír Stanček - Mesačné obnovy pre rehoľné sestry

Ľubomír Stanček - Duchovné cvičenia pre "dcéry kresťanskej lásky"

.

.

.oamdg1.jpg

.

.

.