Meditácia na 09.01.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1,14-20 

separator.png

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

separator.png

Čo od nás chce Ježiš?
 

Svoj život by sme si ťažko vedeli predstaviť bez povzbudení, rád, doporučení, alebo výkladov a vysvetľovania. Kto chce duchovne rásť, napredovať, rozšíriť si svoje vedomosti, musí sa naučiť počúvať, prijímať dobre mienené slová a urobiť maximum pre uvedenie slov do praxe. Cirkevný príkaz znie: V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši. Je správne, keď si aj v robotný deň nájdeme čas a ideme na svätú omšu, aby sme sa povzbudili, poučili a posilnili slovami zo Svätého písma.

Možno ste si aj vy niekedy položili otázku, ako najkratšie vyjadriť to, čo od nás chce Pán Ježiš? Keď sme čítali dnešné evanjelium, tak ste si mohli povzdychnúť: Toto je správna odpoveď na danú otázku. Pán Ježiš totiž povedal: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). Áno, celý program Pána Ježiša spočíva v tom, aby sme si uvedomili, že čas sa naplnil a Božie kráľovstvo sa priblížilo. Táto výzva hovorí o našom obrátení v snahe, aby sme žili radostné posolstvo. Čas sa naplnil. Tieto slová hovoria o vážnom prístupe k nášmu životu a k povinnostiam. Čas, ktorý prežívame, je rozhodujúci pre našu spásu. Nesmieme si dovoliť tento čas premárniť, lebo nevieme ani dňa, ani hodiny, kedy príde Pán a povolá nás ako Sudca živých i mŕtvych. Odkladať s nápravou, spoliehať sa na neskoršiu dobu, je urážkou Boha. Božie kráľovstvo v Novom zákone neznamená ani politický, ani štátny útvar, ani nadvládu Boha, ale duchovnú vládu Boha nad ľuďmi. To znamená, že človek sa zúčastní Božieho kráľovstva, ak vo viere prijme zvrchovanosť Boha nad sebou. To však sa spája s ďalšími slovami Pána Ježiša: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). Inými slovami – ak sa obrátime a zjednotíme svoje zmýšľanie s Božou pravdou.

Kajajte sa a verte evanjeliu. Koľkokrát sme už počuli tieto slová a zostávame pri starom spôsobe života! A predsa i dnes tieto slová nestrácajú na intenzite a významne. Vieme, že Ježiš nechce z nás spraviť len samotné osobnosti bez života a radosti. Tieto Ježišove slová chápme správne. Veď jeho učenie voláme evangelión – radostná zvesť. Radostná, hoci počujeme i slovo kajať sa. Vieme, že v bežnom živote to ľahšie pochopíme, a preto sa tým povzbuďme.

Keď otec, matka povie svojmu dieťaťu niečo vážne, robia to preto, že ich majú radi, že nechcú svojim deťom nič zlé, chcú len ich šťastie, radosť a spokojnosť. Nebránia im tešiť sa, práve naopak, svojím vážnym slovom chcú ich radosť zväčšiť, chcú im dať ešte viac. Text evanjelia pokračuje tým, že po vypovedaní týchto slov, zastaví sa Ježiš pri Šimonovi a jeho bratovi Ondrejovi a povie im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ a ďalej čítame: „Oni hneď zanechali siete a šli za ním“ (Mk 1,17-18). Vieme však, že zomierajú šťastní. Vieme to z ich života, z evanjelia, že po absolvovaní Ježišovej školy, ktorá vôbec nebola ľahká, keď chcú Petra ukrižovať na jednom z rímskych pahorkov, tak ako jeho Majstra Ježiša, žiada svojich vrahov, aby ho ukrižovali dole hlavou, pretože sa necíti hoden zomrieť tak, ako jeho Majster. Ježiš vzápätí volá i Jána a jeho brata Jakuba, Zebedejových synov a oni zanechali svojho otca i s najatými robotníkmi a odišli za Ježišom. Ján bol ešte dieťa, a predsa pochopil. Svoj čas a život využil aj v starobe. Ostatní apoštoli boli mŕtvi. Ako starec píše evanjelium, listy i Apokalypsu, aby nám dal príklad, aby sme aj my vážne brali Ježišove slová.

Ochotne otvorme svoje vnútro pre Ježiša a odstráňme z neho všetko zlo. Dnešný deň chce od nás Ježiš a my to sľubujeme, že urobíme všetko, aby sme odstránili z kútov našich sŕdc všetko, čo nám bráni, aby sa nás celých zmocnil Ježiš. Môže nás k tomu povzbudiť i príklad nášho brata, ktorý mi pri kolede povedal: "Dôstojný pán, moja vlaňajšia spoveď, ktorú som si vykonal po rokoch, urobila ma takým šťastným, že v tomto roku som sa nedopustil ani jedného ťažkého hriechu." To povedal verejne v kruhu svojej rodiny. Zaiste to bola pravda, veď to s ním prežívala celá rodina. Sám však dodal: "Ťažko som sa však prepracoval k tomuto rozhodnutiu."

Prijmime aj my toto slovo povzbudenia a plňme to, čo od nás chce Pán Ježiš: Kajajme sa a verme evanjeliu. Amen.

GTV | YT info TK KBS