Meditácia na 08.03.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok po 2. pôstnej nedeli | Lk 16,19-31

separator.png

Pomoc prostredníctvom charity
 

Hovorí sa, že sýty hladnému neverí. A je to pravda, lebo až keď je človek hladný, vtedy vie, čo je to hlad. A keď je človek smädný, až vtedy dokáže oceniť pohár možno i čistej vody.

Niečo podobné sme pred chvíľou počuli: „...chudobný hladný Lazár sa túžil nasýtiť aspoň odrobinkami, ktoré padali z boháčovho stola" (Lk, 16,20–21).
V prípade boháča nebolo zlom a hriechom to, že vlastnil majetok a bol bohatý, ale hriech boháča spočíval v tom, že sa nedokázal rozdeliť a svoj majetok užíval iba pre seba a nevidel biedu druhých, v tomto prípade Lazára. Teda boháč zanedbal dobro. Lazár bol chudobný a nemal ani základné potreby. Nemal čo jesť, ani piť. Ježiš použil tento príbeh, toto podobenstvo o boháčovi a Lazárovi pred mnohými rokmi. Zdá sa, že dejiny sa však opakujú.

Lebo aj v dnešnej dobe v našej spoločnosti, je veľa ľudí prehnane bohatých, ktorí dokážu vidieť iba na špičku svojho nosa a druhí sú pre nich vzduch. A sú naozaj aj takí, ktorí nič nemajú pre rôzne príčiny. Buď stratili zamestnanie a bieda ich pritlačila na okraj spoločnosti, alebo vo vášni nejakej slabosti prišli o všetko, aj o strechu nad hlavou - nemajú naozaj nič.

My si možno povieme, že to nie je náš prípad. V našom okolí sú ľudia aspoň priemerne zabezpečení. A žobráci, ktorí stoja vonku pred kostolom, tí si za to môžu sami. Možno áno, možno nie. Je však potrebné pomôcť. Napríklad konkrétnym spôsobom podporenia charity, ktorú má Cirkev zriadenú práve pre týchto najbiednejších.

Vidieť biedu okolo seba a nepodniknúť pomoc, je hazardovanie s večným životom. Myslím, že najlepší spôsob zo skúsenosti mnohých je práve pomoc prostredníctvom charity alebo nejakej charitatívnej organizácie. Lebo bezprostredná finančná pomoc konkrétnemu človeku sa v mnohých prípadoch nepotvrdila ako správna - človek pomohol a ten druhý to zneužil. Preto aj v tejto oblasti sa snažme podľa svojich možností pomáhať. Mnohým to naozaj pomohlo v núdzi a posunulo ich to z okraja spoločnosti. Dobro sa vždy oplatí konať aj v tejto oblasti. A ešte jedna vec - vážme si všetko, čo máme a ďakujme Bohu, že nepociťujeme hlad a smäd.

Bože, vďaka ti, že máme svoj každodenný chlieb. Prosíme ťa za všetkých, ktorí ho nemajú. A odplať životom večným tých, ktorí sa o nich starajú. Amen.

YouTube | Gloria.tv