Meditácia na 18.06.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 38 - 42

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!` No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať."

separator.png 
Nechaj prehovoriť lásku srdca


Vo svätom evanjeliu čítame, že nebeský Otec dáva vychádzať svojmu slnku rovnako na dobrých i zlých, posiela svoj dážď spravodlivým i nespravodlivým. A nielen to. Rovnako milujúci postoj si Pán Ježiš praje i od nás: „Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať" (Mt 5,42).

Nuž čo, dokonalí by sme chceli byť všetci a vo všetkom, čo máme a čo sme. Prajeme si dokonalé zdravie, dokonalé životné prostredie, dokonalé podmienky pre sebarealizáciu. Všetko si prajeme dokonalé, a to hneď teraz a bez konca. Ale vo Svätom písme nájdeme trochu iný návod na dokonalosť. 

Blesková láska je láskou, o ktorej snívame. Potrebujúci odíde a keď ho nevidíme, spomienka nás ešte dlho teší. Ale ak nás ľudia stále potrebujú, je to ťažšie. Nie, nie je to vôbec ľahké, naozaj a v celom životnom zameraní žiť podľa príkazu: Milujte všetkých, teda včítane nepriateľov. Sú ľudia, ktorí v krátkosti naplnili dlhé roky. Ktorí už v mladosti dokázali i v najkrajnejších situáciách podľa tohto príkazu konať. Sú však i ľudia, s ktorými skúša Boh svoju trpezlivosť dlhšie, pokiaľ je ešte nádej, že by to mohli raz pochopiť. Ako dlho bude trvať u nás, než prijmeme vedome a s vnútornou dobrou vôľou a ochotou toto Kristovo prikázanie? Prikázanie lásky do krajnosti. Prikázanie, ktoré neznamená nič iné, ako dať svietiť slnku svojej lásky na všetkých ľudí. A to podľa vzoru nebeského Otca.

I my sa stretávame s trpiacimi i nešťastnými ľuďmi, ktorí niekedy potrebujú našu pomoc. Často stačí pokojné slovo, láskavý úsmev, stisnutie ruky alebo iný prejav našej účasti, aby spoznali, že nie sú osamotení. ak sme naozaj deťmi Božími, a teda deťmi svetla, prejaví sa to i v našej láske k blížnym. Svätý Pavol v Liste Rimanom pripomína: „Láska nerobí zle blížnemu..." (Rim 13,10).

Bratia a sestry, odplácať dobro zlom - je diabolské. Odplácať zlo zlom - je živočíšne, teda pudové. Odplácať dobro dobrom - je ľudské. Ale odplácať zlo dobrom - je hodné Božích detí, ktorými podľa slov apoštola máme byť. Buďme dokonalí, ako je dokonalý náš nebeský Otec! Amen.

YouTube | Gloria.tv