Meditácia na 01.08.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 44 - 46

separator.png

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju."

separator.png 
Poklad Cirkvi
 

Spomeňme si, koľko úsilia nás stojí, keď chceme niečo cenné získať, nadobudnúť alebo zažiť. Vybavte si v mysli najčerstvejšie spomienky na dovolenku v zahraničí. Čo všetko jej predchádzalo! Dlhé hodiny čakania, chodenia a prečo? ...bola to vidina obohatenia svojho života. Alebo chceli ste si kúpiť osobné auto. Aj vtedy to boli dlhé roky šetrenia, odriekania iných vecí. Prečo? Pomocou osobného auta si chceme obohatiť svoj život, viac poznať.

Evanjelium nám rozpráva o človeku, ktorý chce získať vec, ktorá ho má obohatiť. Aby získal toto bohatstvo, predá všetko čo má, a kúpi to pole, o ktorom vie, že je na ňom ukrytý poklad. Iný zasa tiež všetko predá a kúpi si vzácnu perlu, po ktorej túži. Boh je veľký. Božie kráľovstvo je také cenné, že človek je povinný všetkého sa zrieknuť, aby získal to dobro. Týmto sa myslí hodnota a cena Božieho kráľovstva, čo zdôraznil Pán Ježiš vo dvoch podobenstvách.

Roľník pracuje na cudzom poli, na ktorom objaví poklad. Neprezradí to tajomstvo, ale všetko predá, aby sa stal majiteľom toho poľa. V týchto slovách poukazuje evanjelium na úsilie, snahu a ťažkosti človeka, obetu vykonanú s radosťou, keď mu to všetko má pomôcť získať poklad. Týmto pokladom je pre nás Božie kráľovstvo. Je to cennosť, pre ktorú treba znášať ťažkosti.
V druhom podobenstve človek hľadá vzácne perly, robí to svedomite, plánovite a profesionálne. Toto je zasa obraz krásnych úmyslov, pretože hľadá v námahe a pote. Tu môžeme pred sebou vidieť aj vzory: sv. Justín, sv. Augustín a iných, ktorí sú vzorom cenného a neodvolateľného hľadania pravdy, ktorú nachádzajú v Bohu. Kupec perál predá všetko, za čo získa peniaze, aby si za ne kúpil, a je to zriedkavý vzor, ktorý mu vynahradí všetko, čo považuje za dobré.

Môžeme si pripomenúť i históriu Cirkvi a život mučeníkov. V čase prenasledovania prišli o všetok majetok, o svoju slobodu, ba i o to najcennejšie čo človek má, život. Boh je však taký veľký, že pri poslednom rozhodnutí je Božie kráľovstvo pre nich cennejšie ako čokoľvek iné a vzácne na zemi. Kresťan a zvlášť ten, ktorý po dlhých hľadaniach našiel drahocennú perlu, musí byť v stave úplnej prípravy, že keď sa raz rozhodol, musí stále pokračovať. Lebo každý deň núti človeka k rozhodovaniu znovu a znovu, a to znamená, že musí byť pripravený na zodpovednosť pred Bohom. Človek sa musí stále niečoho zriekať. To zriekanie je potrebné na to, aby uzrel Boha a jeho kráľovstvo. Dnešný človek zničil cit, stupeň hodnoty a, veru, často nevie oceniť pravdivú hodnotu. Podobali by sme sa roľníkovi, ktorý kráča za pluhom a napriek tomu, že vie, že je tam zakopaný poklad, predsa by prechádzal okolo neho nepovšimnuto a vôbec by ho to nezaujímalo. Nedokáže logicky uvažovať, aj keď sa jedná o veľmi vážne veci. Na upozornenie Boha odpovedá záporne, v ťažkých situáciách blúdi, pretože alebo nechce, alebo nevie oceniť a ohodnotiť, čo je v živote najpotrebnejšie.

Podobenstvo o poklade ukrytom na poli a o drahocennej perle sú veľkým povolaním žiť svoj život a svoje kresťanstvo skutočne, vo svetle skutočných hodnôt. V podobenstve o perle je reč, že bola nájdená po dlhom hľadaní. Povedané o Bohu, že ide pred tými, ktorí po ňom túžia, tak ako je povedané o múdrosti: „Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Predbieha a dáva sa poznať tým, čo po nej dychtia" (Múd 6,12-13).

Niekedy zasa Pána Boha s jeho vôľou človek ani nehľadá, ale on ide aj pred tými, ktorí ho nehľadajú. Spomeňme si na svätého Pavla. Na ceste, keď ide hľadať kresťanov, stretáva sa s Ježišom. Pán Boh má rôzne cesty, ako sa stretnúť s človekom a každého si pritiahne iným spôsobom. Ak človek skutočne hľadá kráľovstvo dobra a pravdy, je nemožné, aby ho nenašiel. Rozhodnime sa rýchlo a bez dlhého rozhodovania, vykročme na cestu, lebo škoda času! Ten, kto sa rozhodne hľadať, musí si uvedomiť, že sa to nezaobíde bez ťažkostí a námah.

Sviatok svätého Joachima a Anny zvlášť neslávime, ale premeňme ho v dnešný deň na deň vďačnosti pre našich rodičov, starých rodičov a vôbec tých, ktorí boli na začiatku našej cesty, keď nám ukazovali, učili nás objavovať poklad skrytý na roli nášho života, alebo nás učili a radili rozoznať vzácnu perlu od iných, menej vzácnych perál. Nezabudnime dnes ani na Pannu Máriu. Aj ona sa musela rozhodnúť k veľkému súhlasu pri anjelovom zvestovaní. Aj my spolu s ňou povedzme: "Fiat!" A potom v tichosti, nenápadne, ale verne a svedomito zostaňme verní Pánu Bohu.

Poklad alebo perla na začiatku sú pred nami ukryté ale je možné ich získať. Božie kráľovstvo ako odmena za prežitý život, je vec, za ktorú sa nemusíme báť predať všetko, čo svet pokladá za svoj poklad, pretože poklad sveta zničí hrdza, môže ho zožrať moľ, ukradnúť zlodej, ale odmena, ktorú sľubuje Ježiš, je stav radosti, ktorý si nikto nevie predstaviť, ako o ňom aj píše svätý Ján: „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú" (1 Kor 2,9).

Pre brata alebo sestru, ktorí nevedia ešte povedať ako Mária svoje rozhodné „fiat", môžeme povedať, že aj pred nimi bolo mnoho im podobných.

A. Frossardovi stačilo jediné stretnutie v chráme a začal novú etapu života. V tom čase, v roku 1969, vyšla kniha, ktorá sa stala bestsellerom, pod názvom Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol. V jeho prípade to bolo čosi náhle. Vyrovnaný a neveriaci muž, ktorý nemal nijaký nepokoj, nepociťoval zármutok, ale nikto ho ani na nový život nepripravoval. Skoro po štyridsiatich rokoch od náhlej udalosti obrátenia cítiť ešte vo Frossardovom rozprávaní to isté začudovanie, prekvapenie ako kedysi, keď onoho letného večera na Rue d Ulm postretol Boha. Odtiaľ vie, že Boh jestvuje, hoci jeho existencia mu ostáva stále sviežou novosťou, na ktorú sa nedá navyknúť.

V úvode sme si spomenuli, čo všetko vieme podniknúť, aby sme získali niečo pre obohatenie nášho života. Neľutujeme čas, peniaze... Vidina obohatenia nás pobáda vpred. Božie kráľovstvo nie je vidina, ale skutočnosť, lebo to sú slová Pána Ježiša.

A ukončime otázkou: Čo robím, aby som poznal a obsiahol najväčší a bez konca trvajúci zážitok, prebývanie v Božom kráľovstve? Amen.

YouTube | Gloria.tv