Meditácia na 30.11.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období | Mt 4, 18 - 22

separator.png

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

separator.png

Poď za Ježišom
 

Niektorí myslitelia veľmi výstižne hovoria o potrebe dynamiky v živote ľudí. Človek si vyžaduje pohyb, aby mu nezačalo tuhnúť svalstvo a pískať v kĺboch. A tiež potrebuje neustálu zmenu aj v oblasti psychickej či duchovnej. Pri dlhodobej pasivite na jednej úrovni svojho myslenia a správania si na tento spôsob žitia tak zvykne, že nebude cítiť žiadne tuhnutie, ani škrípanie kĺbov. Bude mu dobre a radšej ani nevyjadrí svoj názor, aby ho náhodou nemusel zmeniť. A práve v tom spočíva nebezpečenstvo všedných dní. Nájdeme si svoje vyhovujúce koľaje a v tých si pôjdeme tam, kam nás zavedú.  „Poďte za mnou..." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ježišove slová sa neraz zarezávali do nechápavých či tvrdých duší. Zdá sa, že čas nezničil ostrie jeho slov. Ani teraz nechceme vidieť potrebu jeho výzvy. Ježiš neprišiel nasilu nútiť ľuďom okolo seba a ich generáciám svoje učenie či filozofiu lásky. On chce aj nám medzi iným ukázať len to, že k radosti a k pravde možno dôjsť len neustálymi vnútornými zmenami. Nechce nás nechávať stáť na jednom mieste, alebo kráčať len jednou cestou.

Ruší napríklad zákony krvavých obiet uzákonené Mojžišom a ukazuje na nový spôsob budovania vzťahu s Bohom. Zdá sa, že veľmi dobre videl potrebu človeka neustále prehodnocovať svoj doterajší spôsob života, úroveň vzťahov a priateľstiev, spôsoby ich vytvárania. Našu vyjazdenú cestu žitia s rôzne profilovanými stopami kolies. Je dôležité ju meniť. Ako však nájsť efektívny spôsob, ktorý nám pomôže k správnej zmene a nespadnúť pritom naspäť do zabehanej „jazdy"? Hovorí sa, že koľko ľudí, toľko originálnych hláv, a koľko hláv, toľko pohľadov. Každý jeden je zaujímavý a viac alebo menej pravdivý. Preto môžu byť pre nás obohatením.

Otvorme svoje srdcia a začneme zisťovať, ako sa nám horizont krásy začne rozširovať - ako keď stúpame hore k vrcholu kopca a pred naším pohľadom sa otvára panoráma prírody, ktorú sme zdola neboli schopní vidieť.  Pane, otvor nám duchovný zrak a sluch, aby sme videli a počuli ako nás individuálne k sebe vedieš vo všednosti našich dní. Amen.

YouTube | Gloria.tv