Meditácia na 11.12.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Damaz I., pápež | Jn 15,9-17

lubomir_stancek_julia_kubicova_evanjelizacia.eu.jpg

separator.png

Často nepochopený
 

Naše príslovia obsahujú bohaté skúsenosti, ktoré zozbierali pre naše poučenie a povzbudenie. Sú to skúsenosti a pravdy, ktoré aj dnes nestrácajú na aktuálnosti a význame. Tak platí: „Pracovať s ľuďmi je tvrdá škola pokory a trpezlivosti". „Za dobré čakaj zlú odmenu".
Tieto a podobné príslovia sa vzťahujú aj na veci v duchovnom živote. Kto chce duchovne rásť, musí počítať aj s takými prekážkami, ktoré sú veľmi bolestivé a ťažké.

Vtedy sa stávajú povzbudením slová Pána Ježiša: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo" (Jn 15,16).

Keď počúvame tieto Ježišove slová, uvedomujeme si, že Pán Ježiš neostal len pri slovách. slová o láske: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov" (Jn 15,13) dosvedčil skutkami a najmä svojou smrťou na kríži. Prišiel na svet z lásky. Prosil Otca, aby mohol nás, svojich bratov a sestry, vykúpiť a zmieriť s Otcom, a ak umožniť obsiahnuť odmenu, ktorá nám bola určená. Prišiel medzi svojich, a neprijali ho. Prišiel ako predpovedaný a vieme, že sa pýtali: „Akou mocou robíš toto" (Mt 21,23). Upodozrievali ho, striehli na jeho slová a skutky. Podceňovali a neprijímali svojho Boha. Videli len vonkajšie veci, poznali jeho matku, príbuzných, uzatvorili si svoje srdcia pred jeho slovami. A vieme, že ten národ, ktorý tak túžobne čakal Mesiáša, na nádvorí u Piláta si žiada jeho smrť.

Pripravujeme sa na sviatky, keď si pripomenieme jeho narodenie v chudobnej časti Betlehema. Toto je čas, keď máme advent využiť na zmenu svojho postoja k nemu. Obrazne povedané, aj dnes rozhodujeme, kde sa Kristus narodí; či v čistom srdci, alebo rovnako v maštali ako vtedy – v maštali hriechu? Aj keď Cirkev výslovne nenariaďuje sviatosť zmierenia pred sviatkami, je to pre nás veľká ponuka prejaviť svoj skutočný vzťah k Bohu. Mnohí urážajú po tieto dni Cirkev – Krista a pritom nikto im nechce zle. Pre nás je to memento, aby sme urobili, čo je v našich silách a možnostiach na odstránenie urážky. Príklad života a najmä naše modlitby, obete môžu zlomiť chlad v nejednom prípade. Máme skúsenosti, že krikom, nútením a prílišným zdôrazňovaním sa len viac pokazí. Môžeme splniť slová z dnešného evanjelia: „Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca" (Jn 15,15) tichou a nenápadnou cestou, ale istou a vyskúšanou, a to modlitbou a vernosťou Kristovi.

Túto taktiku poznali a dokázali ňou veľa vykonať aj mnohí svätí. Medzi nich patrí aj dnešný svätý – Damaz.

Ako mladý diakon sa stal pomocníkom pápeža Leberia. Vo vyhnanstve mu posluhoval, pomáhal a plnil ním poverené úlohy. Na jeho slová reagovali veriaci Ríma tak, že sa musel s podlomeným zdravím pápež vrátiť. Po smrti Liberia bol za pápeža zvolený Damaz. Bol na svoju dobu nielen uvedomelý znalec umenia, básnik, ale aj verný učiteľ viery. Jemu môžeme ďakovať, že sv. Hieronym zrevidoval starolatinský preklad Písma. Tak z Italy vznikla Vulgáta. Tak mnoho konal pre Cirkev, a predsa v jeho živote vidíme, že hoci bol na duchovnej výške a múdrym vodcom Cirkvi, predsa musel trpieť osočovaním a mnohými ťažkosťami, až otvoreným odporom.

Pravda, boli to len niektorí, malá skupina, ale už tu vidieť, čoho sa máme chrániť. Diabol nie je nikdy spokojný, keď vidí, že sa darí Kristovmu dielu. A to dielo je často náš vnútorný, ale i vonkajší duchovný život.
Často sa stáva, že človek-kresťan sa snaží o zanechanie svojich chýb a „dobrí" kresťania mu hádžu polienka pod nohy. Keď vidíme, že sa niekto snaží a darí sa mu, tešme sa z jeho duchovného vzrastu, a nie naopak. Zabraňujme ironizovaniu, posmeškom, poznámkam, ktoré odrádzajú od duchovného vzrastu.

Svätý Damaz sa snažil o pokoj s Bohom, pestoval svätosť, chránil sa hriechu, pestoval lásku k blížnym, utlmoval svoju výbušnosť, pestoval trpezlivosť a striedmosť, ale najviac síl mu bralo to, že musel čeliť neprajníkom jeho duchovného života. Posilou mu bolo aj to, že sám Pán Ježiš bol nepochopený svojimi rodákmi.

Pre nás je poučenie v tom, aby sme sa nedali znechutiť vo svojom duchovnom vzraste a tiež, aby sme nikdy nikomu neboli prekážkou v jeho duchovnom napredovaní.

Príslovia nás poúčajú: „Vrana k vane sadá a rovný rovného si hľadá". Prípadne aj toto stojí za zamyslenie: „Povedz mi, s kým sa priatelíš a ja ti poviem, kto si, prípadne, ako dopadneš". Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012