Meditácia na 14.01.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Félix, vyznávač | Heb 3,7-12

separator.png

Si šťastný? Si šťastná? Sme šťastní?
 

Kto z nás by nechcel byť šťastný? Každý! Od chvíle, keď dieťa vie rozlíšiť radosť od bolesti, úspech od neúspechu a podobne, túži po tom, čo mu spôsobí viac pôžitku, pocitu šťastia a radosti. Koľko času vynakladáme, aby sme na chvíľu boli šťastní. Koľko námahy nás stojí chvíľa šťastia, nepočítajúc finančné prostriedky a ďalšie obete.
Sme kresťania. A práve medzi nami je potrebné sa zamyslieť aj nad iným šťastím, ako je to, ktoré nás nemôže celkom uspokojiť, ktoré dnes je tu a zajtra zvädne, zožerie moľa, ukradne zlodej. Dnes máme na to jedinečnú príležitosť. V cirkevnom kalendári si spomíname na svätého Félixa. Slovo „félix" v latinčine znamená „šťastný".

V Liste Hebrejom sme dnes čítali: „Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha" (Heb 3,12).
Židovský národ má dlhú históriu. autor textu knihy Hebrejom to vie, čo dokazuje citát žalmu 94,8-11. Boh však aj v najťažších skúškach neopúšťa svoj ľud. Keď národ svojho Boha zrádza, Boh ho musí trestať, ale neprestáva ho milovať. Národ často oslabol vo vernosti voči Bohu. Rýchlo zabudol na dobrodenia od Boha a na to práve poukazuje pisateľ knihy Hebrejom. tieto slová sú adresované kresťanom na povzbudenie.

Časovosť slov je platná dnes aj pre nás. sme ako vyvolený národ. Keď sa máme dobre, relatívne dobre, zabúdame na Boha. Pri každom hriechu zabúdame na Boha. Môže však Boh mlčať pri našom hriechu? Nie! Sme predsa stvorení pre večný život, kde máme vidieť Boha z tváre do tváre. Boh nás pozýva pripraviť sa tu na zemi na to neopakovateľné šťastie. Večnosť nemá konca. Odmena bude trvalá, a práve preto máme urobiť všetko pre to, aby sme ju získali. Boh nás pozýva. Keby sa povedalo: žite tu na zemi sväto, koľko kresťanov by si to vysvetlilo ako zabraňovanie niečoho príjemného. A predsa je tu chvíľa pripomenúť si, že Boh nie je taký, ako si to často nesprávne vysvetľujeme. Vyžaduje poriadok, opätovanie lásky, zachovávanie noriem. Môže však niekto povedať, že je to prekážka ku šťastiu? Nebočia ľudia od pyšného človeka? Môžeš vlastniť, môžeš znamenať, môžeš niečím byť a niečo dokázať, ale keď neodstrániš pýchu, budeš šťastný? Nie! Nikdy! A to nielen tu na zemi, ale aj po smrti. Pýcha je prekážkou ku skutočnému šťastiu, taktiež aj lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev i lenivosť. Podobne je to s Desatorom; Nebudeš mať iných bohov... Niekto dáva prednosť nejakej maličkosti, pohodliu, spánku, športu, koníčku pred Bohom. Je šťastný, ale dokedy? Život na zemi je predsieň neba. Príslovie hovorí: „Aký život, taká smrť a večnosť".

Áno, chceme byť šťastní. Pritom nemáme stále zopäté ruky a v nich ruženec. Nesedíme len v kostole... Robíme však to, čo od nás chce Boh. Podmaňujeme si prírodu, užívame jej dobier. Nechceme však nič, čo by sa nepáčilo Bohu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré. Iba naše prestúpenie vôle Božej robí dobro zlom. Aké je to úžasné, keď vieme prijať dobro a vieme prijať aj to, čo hriech spôsobil. Nereptáme, neprejavujeme zlý úmysel, ba práve naopak, aj to využívame na svoje obohatenie.

Svätý Félix ako kňaz posluhuje staručkému biskupovi. Veriaci prosia biskupa, aby odišiel na čas do ticha púšte, pretože mu hrozí smrť. Odíde. Starosť o domácu cirkev preberie Félix. Je mladý, odolnejší a rovnako šťastný z priateľstva s Bohom. Čo na tom, že často trpí pre vieru?! Bohu sa takýto ľudia páčia a často už tu na zemi im prejavuje svoju lásku priam neuveriteľným spôsobom. Zo života sv. Félixa sa rozpráva priam rozprávková udalosť. Istý čas sa musel skrývať vo vyschnutej cisterne na vodu. Jeho prenasledovatelia mu boli na stope. Keď vošiel do cisterny, pri vchode sa zhromaždilo veľké množstvo pavúkov a rýchlo spravili pavučinu. Prenasledovatelia, ktorí boli Félixovi v pätách pri pohľade na pavučinu, jednoducho povedali: - Tu ľudská noha dávno nevkročila. –

Félix nás učí dôverovať v Boha, robiť všetko z lásky k nemu. Prejavovať svoj vzťah k Bohu cez bratov a sestry, a to aj tým, ktorí nám zle robia. Človek cíti viac radosti, šťastia, keď vie odpustiť, zabudnúť, keď sa vie obetovať. A Boh neostane nič dlžný. Vtedy vie odmeniť radosťou, ktorej sa hriešna radosť nevyrovná. Môže sa radosti z čistého svedomia niečo vyrovnať?

Félix je nielen pojem pre šťastie, ale aj svätec, ktorého dnes môžeme poprosiť o skutočné šťastie. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012