Meditácia na 30.01.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka 

sv. Martina, panna a mučenica | Mt 25,1-13

separator.png

P O Ď A K O V A N I E : 

P. Ľubomír Stanček ďakuje za vaše modlitby, cíti ich účinok na svojom zdraví,
tiež sa pridal k spoločnej modlitbe ruženca k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 a o 21.00 hod. 
Všetkým s láskou žehná. (Prosím, vytrvajte v modlitbách za jeho zdravie a silu.)

separator.png

Spytovanie svedomia a svätosť
 

Jedno malé dievčatko navštívilo príbuznú sestričku a na náboženstve sa rozvinula debata. Dievčatko povedalo: "Ja teda sestričkou nechcem byť, keď sa oni nemôžu pozerať do zrkadla." Áno, sú niektoré prísnejšie rehoľné spoločenstvá, kde je aj takáto askéza. Môžeme si však povedať, že v takej duchovnej rodine majú viac času pozerať sa do iného zrkadla - duchovného! Dnes sa zastavme aj my a na chvíľu zadívajme, čo je potrebné k nášmu vzrastu v duchovnom živote. Nerozumné panny v dnešnom evanjeliu povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú." Múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si" (Mt 25,8-9). Ježiš v podobenstve rozdeľuje mladé ženy, ktoré podľa zvyku čakajú na ženícha, na dve skupiny. Podobenstvo je tak podané, že každý z nás túži byť pripočítaný k múdrym pannám.

Je tomu v skutočnosti tak? Uvedomujeme si, že nestačí len túžiť, ale je potrebné aj niečo naviac urobiť. Podobenstvo chápeme ako celodejinnú skúšku. Všetci, čo sme prišli na svet, čakáme na chvíľu, keď príde naše stretnutie s Kristom-Sudcom. Desať mladých žien - to sú všetci ľudia. Nikto z nás nevie ani deň, ba ani hodinu či miesto, kedy budeme odvolaní z tohto sveta. lampy v rukách je symbol pripravenosti, čisté svedomie. Múdre panny sa starajú, aby mali dosť oleja v lampách. Inými slovami, skutočný kresťan sa stará žiť v milosti posväcujúcej. Tá druhá polovička predstavuje kresťanov a ľudí vôbec, ktorí sú vypočítaví, ktorí špekulujú, odkladajú zmieriť sa s Bohom, alebo vôbec nestoja o priateľstvo s ním. A tak môžeme sa každý sám zaradiť do svojej skupiny. V tej chvíli rozhoduje naše vnútro. Teraz môže nastať okamih smrti - ženích prichádza. Všimnime si však múdre panny. Dostatok oleja môžeme prirovnať k pravidelnej kontrole svojho svedomia. Poznáme viac druhov spytovania svedomia. Viacerí najčastejšie používajú spytovanie svedomia pred sviatosťou zmierenia, ale odkladať to až na túto chvíľu by kresťan nemal. Pri tomto spytovaní je dobré použiť spovedné zrkadlo v modlitebnej knižke. Tam je rozdelené tak pre deti, ako aj pre dospelých. Za pomoci otázok si môžeme skúmať svoje svedomie, a tak sa nielen lepšie poznať, ale aj dobre vyznať zo svojich hriechov. Večerné spytovanie svedomia, ako už názov prezrádza, má sa konať každý večer pred spaním. Kto si ho koná, rýchlo spozná jeho pozitívny prínos v duchovnom živote. Vtedy má človek v čerstvej pamäti udalosti celého dňa a vie nielen poprosiť o odpustenie za svoje hriechy, ale aj na základe nich pripraviť sa na druhý deň, a tak sa skôr vystríhať ťažkostiam. Toto spytovanie svedomia je výhodnejšie a účinnejšie. Partikulárne spytovanie svedomia je konané v určitú hodinu dňa. Najlepšie pred obedom. Tam si pravidelne môžeme sledovať čnosť, v ktorej sa zdokonaľujeme, v ktorej chceme získať väčšiu dokonalosť, prípadne viac si všimnúť svoje nedostatky, najlepšie len jednu chybu. Cirkev má už dvetisícročnú skúsenosť v duchovnom živote. Mnohí tento spôsob duchovného vzrastu majú vyskúšaný a osvedčený. Medzi takých patrí i dnešná svätica - Martina. Bola veľmi krásna. Martina si zvolila za zrkadlo - božskú tvár Krista. Často sa dívala do tváre Krista. Odpozorovala z nej ťahy, ktoré sa snažila si čo najlepšie osvojiť. Naučila sa z nej, že je lepšie viac dávať, ako prijímať. Naučila sa z tejto pokojnej tváre brať nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie pokoj. Kati jej pre vernosť ku Kristovi znetvorili prirodzenú tvár, ale tvár duše jej ostala čistá.

Svet so svojimi silami nám zoberie z tváre jemnosť, mäkkosť a krásu. Tvár sa rokmi mení. Čas ju poznačí vráskami, jazvami, vyrážkami... Aké je však výhodné zachovať si čistú tvár duše! Je to vec nie zanedbateľná pred Ježišom - ženíchom. Čím je tvár čistejšia, tým viac Ježiš má radosť a tým viac je bohatšia odmena. A toto predsa chceme. Od nikoho z nás nežiada Cirkev, aby sme odstránili zrkadlá. Aj tie sú potrebné. Keď sú sestry tak prísne, zaiste je to pre nich výhodné. Taktiež pre nás je potrebné venovať čas, pozornosť, námahu na pravidelné sledovanie tváre našej duše. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012