Meditácia na 19.03.2013

Meditácie Ľubomíra Strančeka

sv. Jozef, ženích Panny Márie | Mt 1,16-24

separator.png

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.

separator.png

Svätý Jozef - náš vzor
 

Pred niekoľkými rokmi, práve na sviatok sv. Jozefa, rozniesla sa v jednej stredoslovenskej dedinke smutná správa: Mladý muž a otec rodiny s dobrou povesťou spáchal samovraždu. Obesil sa. Volal sa Jozef. Správa v novinách bola stručná. Urobil to v podnapitom stave. Jedno však bolo bolestné. Boli to práve kamaráti, ktorí si dali predsavzatie, že Jozefa na jeho sviatok stoj čo stoj opijú. Podarilo sa im to. Manželka na to nebola zvyknutá, došlo k hádke a v ten večer gratulanti už nespievali živo otcovi a synovi, ale plakali.

Prečo spomínam túto udalosť? Je smutné, že dnes toľko veriacich mužov, ktorí nosia meno sv. Jozefa, dokáže si spomenúť v tak krásny deň, deň ich menín, len na alkohol. Mnoho Jozefov už ani nevie, kto preslávil toto meno a a ako. Preto bratia a sestry, zamyslime sa aspoň my nad osobnosťou sv. Jozefa, hoci viem, že toto meno vám je známe. V dnešnom evanjeliu sme počuli jednu zo stručných správ evanjelistov, ktorí zaznamenali správy o tomto mužovi, ktorého si Boh vyvolil za pestúna svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi a pred svetom za otca. Matúš hovorí: „Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus." (Mt 1,16).

Poďme k Jozefovi! Takto by som vás všetkých chcel vyzvať k nasledovaniu tohto muža, svätca dnešného dňa. Nehovorím to však sám. Okrem mňa pozýva vás nasledovať svätého Jozefa celý zástup svätých v nebi. Zvlášť o tom nám spieva učiteľka Cirkvi, svätá Terézia z Avily. Pred nebom a zemou priznáva: Nenašla som lepšieho učiteľa a ochrancu vnútorného života a pomocníka v každej potrebe nad sv. Jozefa. A že je to pravda, zamyslime sa.

Milí chlapci a dievčatá. Svätý Jozef, ktorého meno mladí chlapci nosíte, je aj váš ochranca. Rodičia vás prijali ako dar od Boha. Starajú sa o vaše telesné dobro a často prosia za vás v modlitbách práve sv. Jozefa, aby vás ochraňoval, tak ako vychovával Ježiša v tichom Nazarete. Veľkú bolesť duše cítil, keď s Máriou tri dni hľadali 12-ročného Ježiša. Aká to musela byť láska, ktorá sa nezastavila pred osobnou únavou, a ako sa uspokojila, keď ho po troch dňoch našli. Proste všetci, chlapci a dievčatá, aby vaši rodičia nasledovali sv. Jozefa, aby vám dali všetko, čo potrebujete k šťastnému životu. Proste, aby sa vám dostalo dobrej náboženskej výchovy, ktorú dnes mnohí rodičia i v našich kresťanských rodinách považujú za prežitok, niečo nepotrebné a zbytočné. Nedajte sa okrádať, majte i vy záujem o Pána Boha, tak ako malý Ježiš, keď s Jozefom putoval do Jeruzalemského chrámu. A vám, už dospelým dievčatám a chlapcom, chcem poukázať na jednu udalosť zo života sv. Jozefa. Počuli ste ju dnes v evanjeliu. Mária počala z Ducha Svätého. Bolo to skôr, ako začali žiť ako muž a ženy. Vtedy Jozef, ktorého dnes s hrdosťou voláme „spravodlivý", nechcel vystaviť Máriu potupe. Chcel ju ušetriť hanby, preto sa rozhodol tajne ju prepustiť, aby nebola podľa zákona potrestaná ukameňovaním. Učte sa, vy budúcnosť národa, Cirkvi, od tohto muža čistej lásky. On skutočne miloval. Jeho láska bola pravá. Nikdy nezradil svoju česť a nerobil si nárok na to, čo mu nepatrilo. Keď sa dozvedel, že jeho snúbenica je vyvolená za matku Boha, stal sa pred zákonom jej manželom, ale nikdy s ňou nežil, ako to dnes chcú vám pochybovači a neprajníci nahovoriť, že Mária a Jozef mali okrem Ježiša viac detí. Nie, čítajte Písmo a sami pochopíte, že títo neprajníci vás chcú oklamať. Viďte tu však svoju vzpruhu, vzor vašim láskam, príprave na sviatosť manželstva. Je to krásne, keď vás vo svojom svedomí nič netlačí, keď patríte jeden druhému a svoju náklonnosť viete dokázať zdržanlivosťou toho, čo vám raz bude patriť. Dnes neveriaci svet hovorí, že čistota pred manželstvom nie je možná. áno, dajme im za pravdu, ale čistota pred manželstvom nie je možná len pre slabochov, ktorí sa nevedia zaprieť. Čo potom, keď uzatvoria manželstvo? Potom vznikajú manželské trojuholníky, ktoré zákonite končia zlyhaním jedného.

Sv. Jozef sa obracia i na vás, otcovia a matky. Vy ste dobrovoľne prijali deti ako dar. Vašou povinnosťou je dať týmto deťom všetko, čo potrebujú pre život. A nebrať im život, ktorý sa ešte len začal v lone matky. Dieťa je požehnaním, spojivom, putom lásky muža a ženy. Aj Ježiš bol pre sv. Jozefa vzpruhou. Hoci žiaden evanjelista o tom nezaznamenal žiadnu správu, ale predsa mohol ten Jozef, ktorý v noci vstáva, berie Máriu s dieťaťom a uteká do Egypta, byť grobian, tyran, sebec? Z toho, že nemáme v evanjeliu ani jedno slovo, ktoré povedal Jozef, iba správa o ňom, z toho sa dá vycítiť, že Jozef bol muž obety, muž čestný, pracovitý, ktorý svoj život zasvätil svojmu Ježišovi. Žil pre neho. Pozrite dnes na sv. Jozefa i vy, starí otcovia a matky. Umelci znázorňovali tohto muža viery ako staršieho muža. Chceli tým poukázať na múdrosť a rozvahu, s akou sa pozeral na život. Hoci bol Jozef v čase, keď si bral Máriu za svoju manželku, zaiste len o niekoľko rokov od nej starší, predsa viďme v jeho postave hrdinu, ktorý chce, aby sa život každého naplnil skutkami lásky. Sv. Jozefa voláme patrónom zomierajúcich. I váš beh života sa napĺňa, preto sa častejšie obracajme na sv. Jozefa s modlitbou o šťastnú hodinu smrti. Zaiste v tichosti nazaretskej rodinky Jozef zomrel v náručí Ježiša. Toho Ježiša, ktorému zasvätil svoj život, pre ktorého žil, toho Ježiša, ktorý prišiel i pre neho na túto zem, aby vyplnil vôľu Otca a spasil svet. Nie, nikto z nás, ktorí sme uverili Ježišovi, nesmie mať strach pred smrťou. Môžeme cítiť len bázeň, ale dôverujme v Jozefa, že jeho príhovor nám pomôže v najťažšej hodine života, keď budeme odchádzať z tohto sveta.

Veľa sa napísalo a pohovorilo o veľkosti sv. Jozefa. A predsa nie je to všetko. My musíme nasledovať tento tichý a jednoduchý príklad spravodlivého muža, muža viery, aby aj náš život bol prežitý podľa vôle Božej. Mnohí si ani neuvedomujú, že sv. Jozef i dnes žiari ako maják na rozbúrenom mori, ukazuje záchranu, ukazuje nový život tým, ktorí túžia po pokoji, šťastí, po teplom domove u Ježiša.

Začal som smutnou príhodou zo minulosti. Chcem však skončiť radostne. Preto všetkým tu prítomným Jozefom, ale i tým, ktorí dnes nemohli prísť do kostola, vyprosujem veľa požehnania, dar hlbokej viery, nábožnosti a lásky. Milí Jozefovia, žite medzi nami život podobný sv. Jozefovi, ukazujte nám príklad a nech vám v tom pomáha váš nebeský patrón, svätý Jozef. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012