Meditácia na 14.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Matej, apoštol | Jn 17,11b-19

separator.png

Litánie loretánske „Matka najčistotnejšia"

Naplň nás pravdou
 

Dnes, keď sa stromy, tráva, kríky, všetko okolo nás zelenie, ešte by sa dalo vysvetliť, že sa dnes „tak klame, až sa všetko zelenie". My sme však svedkami toho, že žijeme vo svete, kde sa klamalo tak aj v jedení, keď zelene ubúdalo a aj cez zimu, keď sneh pokryl aj zelené ihličnaté stromy. Pravde akoby dnes odzvonilo.

A predsa nie celkom. Ježiš v dnešnom evanjeliu sa modlil k Otcovi za nás takto: „Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda" (Jn 17,17).

Židia v Starom zákone často čítali slová o tom, že Božie slová sú pravdivé, že Boh je pravda. V Knihe žalmov sa aj my dnes modlíme slová, ktoré nestrácajú na hodnote, potrebe, význame ani po stáročiach: „Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato..." (Ž 19,10-11). „Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása" (Ž 25,5). a v nasledujúcom žalme: „Pred očami mám tvoju dobrotu a konám podľa tvojej pravdy" (Ž 26,3). A slová modlitby, ktoré hovoria o potrebe pravdy v našom živote. Viac ako láska na svete je zraniteľná pravda.
Ján vo svojom úvode do evanjelia o Ježišovi píše: „A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú ma od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy" (Jn 1,14) a kúsok ďalej v tom istom úvode o Ježišovi píše: „Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista" (Jn 1,17).
Pán Ježiš Nikodémovi v noci povedal: „Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu" (Jn 3,21). „Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" (Jn 8,31).
Tieto slová o pravde odznejú pri Poslednej večeri, keď sa Pán Ježiš lúči so svojimi učeníkmi. Z tohto večera sú aj slová dnešného evanjelia a tieto slová o pravde získavajú ešte viac na význame.

Prečo Ježiš prosí o naše posvätenie pravdou od Otca? O aktuálnosti týchto slov a ich potrebe za jednotu, svätosť a ďalšie hodnoty, ktoré sú potrebné pre splnenie našich požiadaviek, nám Ježišom určených, niet pochýb. Prejdime sa svojím okolím. Zadívajme sa do našich rodín, farností, obcí, miest, pozrime si naše pracoviská, vezmime do rúk noviny, pozrime si naše programy v rozhlase a v televízii a nemusíme ani to, stačí sa pozrieť do vlastného vnútra a zistíme, že sa na nás valí príval klamstva, falše, hriechu, podvodu...
Je toto normálne? Nie! Z histórie vieme, a to ani nie tak ďalekej, že klamstvo nemôže obohatiť. Príslovie hovorí: „Lož má krátke nohy". A predsa sa zdá, akoby sme sa tým nechceli poučiť. Iné príslovie hovorí: „Len hlupák sa učí na svojich chybách".
A Ježiš nás miluje. On nás nepodceňuje, preto tie slová z modlitby prednesené vo večeradle sú adresované aj nám. Liturgia sv. omše má jeden významný moment, a to je znak pokoja. Tento znak je dnes potrebné si uvedomiť a prežiť ho. to neznamená, že teraz sme od neho ešte ďaleko a po ňom, že bude patriť minulosti. Nie! Už teraz sme naň Ježišom upozorňovaní. Už teraz si musíme uvedomiť, že pokoj to nie je jednorazová záležitosť, že to sa netýka len tých „čo nám dobre robia", ale dobre si uvedomme slová: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Oslovením nám je svätý Matej.

Dávame mu titul apoštol. Nepatril medzi Dvanástich, ktorých si vyvolil Pán Ježiš. Matej zaujal miesto apoštola po zrade Judáša. Je patrón remeselníkov a mäsiarov. Znázorňujeme ho s klátom a sekerou podľa tradície, akou smrťou oslávil Pána Ježiša. Nám všetkým sa prihovára, aby sme sa dali naplniť pravdou.

Dnes sa vraví, že s pravdou neuspeješ. Klamú politici, finančníci, podvádzajú športovci a vraj, všetci klamú. Keby aj všetci klamali, my sami seba nechceme klamať. V akom stave je môj vzťah k pravde?
Otec zosmutnel. Syn pochopil. Otec mu prišiel na jeho klamstvo. rýchlo sa však spamätá, podíde k otcovi a už so slzami v očiach prosí o odpustenie. Otcova tvár sa usmeje. – Som rád, že si sa spamätal, - povie otec synovi.
Aké je to pre nás vážne oslovenie! Spamätajme sa a neklamme Boha a taktiež seba i blížneho. Nám kresťanom nepristane klamstvo. Uvedomujeme si, že každé klamstvo, lož a pretvárka je urážka Krista, ktorý o sebe vyhlásil, že je „Pravda".

Buďte zeleným stromom pravdy aj vtedy, keď okolo nás bude smetisko, hnojisko klamstva, pretvárky a falše. Vieme prečo. Ježiš je náš vzor. Ježiš je náš cieľ. Sme Ježišovi. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012