Meditácia na 29.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Peter a Pavol, apoštoli | Mt 8,28-34

separator.png

Kristus - zmysel života
 

Matka rozpráva o príhode svojej dcéry, ktorá šla s chlapcom na diskotéku. Chlapec si začal voči nej viacej dovoľovať. A viete, aká bola jej reakcia? Rozhodné „nie" s vysvetlením: - Chcem, aby si vedel, že všade, kde idem ja, ide so mnou Pán Ježiš. – Mládenec sa jej vysmial a zriekol sa jej. Nejaký čas to oplakávala. Neskôr však pochopila, že žiť bez hriechu, a tak svedčiť o Ježišovi, nie je vždy ľahké.

Možno si teraz poviete: Začiatok je taký neobvyklý ako dnešné evanjelium, v ktorom posadnutí dávajú Ježišovi nezmyselné otázky: „Čo ťa do nás Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?" (Mt 8,29).

Mnohí z nás si nevedia na tieto otázky dať odpoveď. Mnohých tieto otázky len obťažujú, ba dosť je takých, ktorí sú k nimi zaťažení a neslobodní. Sú to predsa otázky, od ktorých z závisí náš život, naše šťastie a večné šťastie. A kľúč k tomuto šťastiu je skrytý v otázke. Kto je Kristus pre vás? Už jeho učeníci, apoštoli vymenovali niekoľko ľudských mienok o Kristovi. Veď sa ich predsa pýtal: „Za koho ma pokladajú zástupy?" (Lk 9,18). a odpovede? Tak ako v minulosti, aj dnes sú rôzne. Najbežnejšia: Kristus je Mesiáš. Odpoveď, ktorá si žiada žiť podľa Kristovho učenia a toto učenie praktizovať v skutkoch každodenného života, a tak sa zbavovať svojich nedokonalostí.
No, že toto nie je odpoveďou všetkých, svedčí už doba, keď žil Kristus na zemi. Vedúce vrstvy národa ho považovali za nepríjemného buriča, priateľa hriešnikov a mýtnikov. V dnešnej dobe s touto odpoveďou súhlasia tí, pre ktorých vedúce postavenie, peniaze a majetok je viacej ako Kristus. Ľud v ňom videl proroka a divotvorcu poslaného od Boha. Pilát ho považoval za spravodlivého, Herodes za čarodejníka. Apoštoli hlásali vieru, že Ježiš Kristus je očakávaný Mesiáš, že je Syn Boží, ktorý sa stal človekom, ktorý prišiel na tento svet, aby nás na kríži od hriechu vykúpil. A či o pravdivosti tejto viery mohli dať väčšie svedectvo ako obetu svojich životov? Áno, Kristus prišiel mučiť iba tých, ktorí sa nechcú rozlúčiť so svojím hriechom a ktorí nechcú byť šťastní!

Ešte stále neviete, bratia a sestry, kto je Kristus pre vás? Počujte, čo hovorí spisovateľ Terďakov v románe Z á z r a č n á i k o n a, v ktorom opisuje denník študentky Táni Ľubkovovej.

Spolužiak sa dostane k jej denníku a ukáže ho riaditeľovi. Táňa v denníku uvažovala mnoho o problémoch súvisiacich s vierou a prišla k tomuto záveru:
- Bez viery nemožno žiť. Človek musí v čosi veriť. Ak verí v dobrotu a spravodlivosť, musí veriť v Boha, ktorý sa za dobrotou a spravodlivosťou skrýva! Nemôže ma uspokojiť tvrdenie, že v mojom živote sa deje všetko náhodou. Znepokojuje ma myšlienka, že smrť značí koniec všetkého. Naozaj sa všetko deje náhodou? Budem tu žiť azda šesťdesiat alebo sedemdesiat rokov a potom sa navždy stratím v hrobe? Veď sú ľudia, ktorí veria, že smrťou sa všetko nekončí, že duša, najvzácnejšia vec v človeku, bude žiť naveky. Aká by som bola spokojná, keby som žila s takouto vierou! Ak budem žiť navždy, ak je duša nesmrteľná..., tak nezáleží na tom, či som pekná, či čas letí a že ešte neviem, čo je láska. To všetko prejde... Ale ja nemám vieru... A predsa nemožno žiť bez viery... –
- Nevyspytateľná zvedavosť ju ženie do kostola. Je zvedavá, načo tam ľudia chodia. Rozhodla sa, že pôjde na Veľkú noc do kostola. A keď zbor zaintonoval: Kristus vstal z mŕtvych, svojou smrťou smrť premohol... – okolo mňa – píše Táňa – sa všetci prežehnávajú. Preniká ma čosi neopísateľné. Zatúžila som modliť sa s ľuďmi. V tej chvíli som pochopila Krista a zmysel života. – Spolužiak, ktorý Táni vzal denník, povedal riaditeľovi: - Keď si to prečítate, pochopíte, že je to tak, ináč to ani nemôže byť..., lebo ináč sa nedá žiť. –

Skúsme si urobiť predsavzatie, že pôjdeme týmto smerom. aj keď vieme, alebo časom pochopíme, že ísť za Ježišom nie je vždy ľahké. Ísť za Ježišom znamená zbaviť sa hriechu, a tak svedčiť o Ježišovi. Veď sám povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mt 16,24). Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012