Meditácia na 03.08.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Lýdia | Mt 15,21-28

separator.png

Veľká viera
 

Dnešná veda nepozná len miery na meranie poznávanej veci zmyslami, ale aj zmyslami nepostrehnuteľné. Sú to rôzne žiarenia, pohyby, tlaky a podobne. Je zaujímavé, že dnes veľké percento vedcov verí v Boha. Veda, ktorej sa venujú, v ktorej objavujú úžasné zákonitosti, ich vedie k existencii Boha. Viera nikomu nepadne len tak do lona. O vieru sa človek musí zaujímať, snažiť, znova a znova ju v živote objavovať.

K našej osobnej viere nás povzbudzujú slová Pána Ježiša: „Žena, veľká je tvoja viera!" (Mt 15,28).

Aké pocity naplnili apoštolov a tých v okolí, keď počujú Ježiša rozprávať sa so ženou z okolia Týru a Sidonu? Nechápu Ježišovo správanie, pretože sa k žene správa obzvlášť tvrdo. Ženu Matúš nazýva Kanaánčankou a bola iste pohankou. Táto žena dáva Ježišovi pozoruhodný titul „syn Dávidov". Táto žena musela byť obzvlášť pozorná, keď vidí, či počuje, čo robí Ježiš, keď takto volá k Ježišovi. Choroba dcéry mala tiež iste veľký vplyv na tieto slová. Žena si veľmi praje zdravie svojho dieťaťa.
Postoj Ježiša nesmieme chápať ako bezcitnosť alebo ľahostajnosť. Pán Ježiš dostal poslanie od Otca k židovskému národu. Bola to skôr poslušnosť k Otcovi, ale tiež jeho súcit a dobrota srdca. Milosrdenstvo učeníkov bolo len zdanlivé. Skôr to bola ich pohodlnosť, chceli mať pokoj, keď žena za nimi kričala. Pán Ježiš sa správal pokojne a odmerane. Nevideli, ako veľmi chce splniť jej prosbu.

Veľkou obetou pre človeka je, keď musí zastaviť svoju túžbu po činnosti, keď nesmie prejaviť svoje vnútorné sily, ba dokonca sa musí vzdať aj konania dobra, keď si to vyžaduje povolanie, choroba, alebo nejaká vyššia vôľa. Aj v tom nám chcel byť Ježiš vzorom poslušnosti. Ježiš chce splniť vôľu Otca. Je to tvrdé, ale Ježiš s ťažkým srdcom plní poslušnosť.
Žena nás učí celkom veriť Ježišovi. Slová o šteňati nie sú urážkou pre ženu, ale zdôraznením pre koho a prečo prišiel Pán Ježiš. Vytrvalá viera urobí však pohanskú ženu a matku chorého dieťaťa odvážnou a pohotovou natoľko, že Pána svojou vierou premôže, na čo Ježiš reaguje pochvalne. Žena totiž pochopila správanie Ježiša.

Teraz si uvedomujeme, že tá viera je veľká, ktorá u Krista hľadá veľkú milosť. Cítime, že žena sa stáva aj pre nás oslovením, aby sme vždy nezištne dôverovali v pomoc Božiu. Často vidíme na správaní jednoduchých ľudí, akú majú veľkú vieru. Nemusí mať takú vieru inžinier, lekár, učiteľ či iný vzdelaný človek, keď neprijíma milosť Božiu.

Sv. Lýdia pri počúvaní apoštola Pavla sa dá preniknúť Božím slovom. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavol učil. Prijíma krst s celým svojím domom. Pavlovi vtedy povie: „Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás" (Sk 16,15). Je to prvá kresťanka v Európe, ktorá prijala radostné posolstvo učenia Pána Ježiša. Je to veľká viera tejto ženy. Sami cítime potrebu tvrdej práce na svojej viere. Je správne, keď bojujeme o svoju vieru, keď na jej rozmachu pracujeme, keď nám záleží žiť vieru úplne.

Neprirovnávajme sa k viere iného človeka. Plňme si však svoju povinnosť tak, aby sme boli v stálom priateľstve s Ježišom. Vtedy sa splní všetko a nájdeme svoj cieľ života. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012