Meditácia na 08.02.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 6,30-34

separator.png

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte." Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

separator.png

Je dovolenka nič nerobenie? Nie! Voľno môžeme využiť pre svoju dušu i telo...

Človeka nestvoril Boh len pre prácu... Vieme však, že okrem tela, máme aj starosť o dušu? Venovali sme v posledných rokoch niečo zo svojho voľného času duši?

Ježiš hovorí učeníkom: „Poďte vy sami do ústrania ... a trochu si odpočiňte", ale i koná. Marek píše, že „začal učiť mnohým veciam" (Mk 6,30.34). Ježiš vedel, čo to znamená odpočinúť si. Často odchádza sám do ticha. Tam venuje čas rozhovoru s Otcom. Práca je následok dedičného hriechu. Vedieť oddychovať s Bohom je správne využitý čas pre dušu, pre večnosť. Ježiš vie, že tí, ktorí pracujú, potrebujú načerpať síl. Prehnaná aktivita, nezdravý prístup k právam tela a duše, hazard so zdravím, skôr neskôr sa ozv[ a človek bude trpieť chorobou, a dokonca si urýchli smrť. Boh od človeka pávom čaká, aby si podmanil svet. Človek má primerane dbať na potreby aj duše aj tela. Mnohí dnes vlastnia mnoho a predsa toho, čo nahromadili, si neužijú. Kto je na príčine. Boh? Neobstoja výčitky: Bože, prečo ma trestáš? Prečo zomrel tak mladý?

Svet až do konca čias potrebuje vodcov, učiteľov... pastierov, lebo svet, jeho biedu Ježiš predstavil obrazom, že je ako „ovce bez pastiera" (Mk 6,34) Ježiš nielen hovorí pravdu o svete, ale vysvetľuje potrebu odpočinku pre pastiera, čo evanjelista sv. Marek objasňuje: „A začal ich učiť mnohým veciam" (Mk 6,34). Ovce bez pastiera je obraz tragédie.

Ježiš nás vystríha, aby sme neboli zlí vodcovia, pastieri. Ježiš "dobrý pastier" si praje, aby sme kráčali k svätosti. Tento čas je časom milosti. Boh povedal: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom... Akýže má osoh, kto je stále činný, z toho všetkého, o čo sa namáhal?" Boh určil siedmy deň na oddych. Čítame: „A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil" (Gn 1,2). A krátko predtým, čítame: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz" (Gn 1,27).

Mať čas pre seba. Čím ho máme menej, tým viac si ho musíme dopriať. Je chvályhodné, že čas oddychu možno využiť na duchovnú očistu. Tak ako počas voľna vieme vymaľovať, urobiť poriadok vo veciach, tak aj poriadok v duši, v myšlienkach, názoroch, postojoch, k sebe, iným, povinnostiam, záľubám, veciam, miestam, je potrebné urobiť. S Bohom správne využitý čas dovolenky, prázdnin,... vie obohatiť a zmeniť život na nepoznanie. Život sa zmení o mnoho stupňov, život sa stáva radostnejším, plodnejším...

Možno ste čítali, že svetové firmy svojím zamestnancom dokonca na čas dovolenky dávajú finančné prostriedky. Vedia, že keď si primerane odpočinú, dokážu podať väčší výkon. Bude menej práceneschopných. Svoj talent, nadanie, zručnosť, intelektuálne hodnoty viac a s úžitkom prenesú na svoje pracoviská. Amen.

YouTube | Gloria.tv