Meditácia na 26.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9,38-40

separator.png

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami." Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

separator.png

S Ježišom žiť

Konanie dobra je od Boha - áno alebo nie? Vo filme „Varuj" je poukázané na dobro, i keď hrdina príde o nohu. Zachránia mu život. Ježiš hovorí: „Nik, kto koná divy v mojom mene nebude ...hovoriť o mne zle" (Mk 9,40).

Uvedomujeme si význam Ježišových slov. Hriech nie je niečo, čo škodí len na tomto svete. My predsa máme prejsť z tohto života do večného života. A pohoršenie a pokušenie i hriech sú práve tým, čo nás z tejto cesty odvádza, čo nás viac či menej vedie inde, ako k plnosti života s Bohom. A keď zotrváme v hriechu, keď podľahneme pokušeniu, keď neodoláme zvádzaniu, zatvárame si bránu večného života. A preto sú na mieste slová o odťatí ruky, nohy či vylúpení oka. Viac si uvedomujeme skutočné hodnoty, pred falošnými. Potrebné je rozhodnúť sa pre veci večné, pred dočasnými. Dať prednosť priateľstvu s Bohom pred priateľstvom s hriechom.

Matka má vysokú cukrovku. Lekári hovoria o amputácii nohy. Matka z rozhovorou s lekármi vie, že v opačnom prípade môže prísť o zrak. Prídu do nemocnoce deti. Matka sa pýta: „Postaráte sa o mňa, keď budem bez nohy?" Dospelým deťom padajú po lícach slzy a po chvíli syn povie: „Mama, vždy! Aspoň budeš vidieť, ako si nás vychovala, že ťa skutočne máme radi."

Áno, Boh nás má rád a On má právo od nás žiadať aj také obety ako je amputácia a najmä byť prísny na svoje oči... Je správne, že si uvedomujeme ako si počína nás Božský chirurg, Ježiš. Z jeho súhlasu znášame ťažkosti. Tie sú pre naše dobro. Umŕtvenosť, uzobranosť, sebaovládanie keď konáme s vedomím, že je to vôľa Božia, dostáva sa nám posily, milosti a vzrastáme v láske k Bohu. Pomáhajú nám pozbaviť sa chýb, zlozvykov a rastieme v odolnosti voči hriechu.

Je dobré, že vieme čo chceme. Kto poriadne nevie, čo chce, veľmi rýchlo skončí tam, kde nechce. Ježiš nás varuje pred falošným šťastím. Boh nám stvoril oči, ruky, nohy, aby sme získali večnú odmenu a nie večný trest. Hoci na ceste musíme často a tvrdo odolávať zvodom, hriechu, s Ježišom je náš cieľ istý. 

Vo filme "Varuj" prišiel muž o nohu, ale zachránili mu život. Ježiš dnešným evanjeliom nám hovorí o záchrane k večnému životu. Amen.

YouTube | Gloria.tv