Meditácia na 04.03.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období | Mk 10,28-31

separator.png

1_herbar_myslienok_lubomira_stanceka_8._julia_kubicova.jpg

Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou." Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými."

separator.png

V Písme Svätom čítajme návody na svoj život.

Byť prvým vždy neplatí len v športe, kultúre, umení a podobne.... Neplatí aj v duchovnom živote. Ježiš pripomína: „A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými" (Mk 10,31).

Božie slovo musí prejsť našim rozumom a slobodnou vôľou do sŕdc. Ježišovo slovo prešlo do sŕdc učeníkov, a tí opustili všetko a nasledovali ho. A to chce Ježiš od nás. Nielen zachovávať prikázania, ale vo všetkom dať prednosť Bohu. Boh má prednosť pred hodnotami materiálnymi, ale aj pred ľuďmi. Pretože do Božieho kráľovstva sa vchádza ťažko. Kto však svoju nádej vkladá do Boha a nie do seba, do ľudí, do vecí, do kariéry, tomu neunikne Božie kráľovstvo. Kto berie veľa na seba, kto dáva prednosť pred Bohom seba, svoje rozkoše, ľudí, veci, moc..., ten je podobný ťave, ktorá nemôže prejsť uchom ihly, pretože sa nechce a nemôže pozbaviť toho, čo pred Bohom nemá hodnoty.

Boh nám nezakazuje vlastniť, niečo dokázať, znamenať, cestovať, užiť si..., ale na prvom mieste musí a má byť Boh. Kde sa tomu naučiť? Kde je ten osvedčený recept? Je to kniha kníh - Sväté Písmo a Cirkevná tradícia, čo učí a vysvetľuje Cirkev.

Zaujímavý príbeh rozpráva sestra, ktorá pôsobí v Alžírsku. Je to moslimský štát, ba čo viac fundamentalisticky, nepriateľský zameraný na kresťanstvo. Počúvame, čo musia všetko podstúpiť tí, čo chcú tam prijať kresťanstvo, že často prestup z moslimskej viery na kresťanstvo končí smrťou. Muzulman si kúpil v obchode syr, ktorý mu obchodníčka zabalila do papiera. Hygiena je často zanedbávaná. Keď muž zjedol syr v autobuse, začal čítať z papiera, do ktorého bol zabalený syr. Po niekoľkých dňoch si v obchode kúpil znova syr a zabalila mu ho predavačka tak isto do papiera. Znova čítal všetko, čo na papieri bolo vytlačené. Text v mužovi vzbudil záujem. Pri ďalšom nákupe už prosil len papier. Predavačka mu bez ťažkosti dala knihu, z ktorej trhala strany a zákazníkom v nich balila syr. Kniha bolo Sväté písmo. Čítanie Svätého písma tak oslovilo Alžírčana, že vyhľadal v meste katolícku kaplnku, a poprosil, aby mu niekto vysvetlil text knihy. Po čase, aj keď vedel, že ho budú čakať ťažkosti a možno i smrť, požiadal o krst.

Niekto môže namietať, že to čo sa stalo v Alžírsku sa jeho netýka. A predsa, stojí na zamyslenie. Nemal by som častejšie siahnuť aj ja po Svätom Písme? Prichádzajú rôzne udalosti v živote, kde nájdeme správny návod ako riešiť ťažkosti, ako prekonávať problémy, ako víťaziť nad pokušením a hriechom, ako korigovať svoj život na zemi na ceste do večnosti. Amen.

YouTube | Gloria.tv