Meditácia na 19.05.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 14,21-26

separator.png

Viac o PANNE MÁRII sa dozviete v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého." Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?" Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal."

separator.png

Boh nám daroval s voju Matku za pomocníčku

Všetci vieme, že je mesiac máj. S čím a kým spájame mesiac máj? Mám otázku: Prečo nás učí Panna Mária milovať?
Predstavme si, že náš život je podobný nádobe. A my do tej nádoby vkladáme vedome a dobrovoľne všetko, čo je spojené s pravou láskou. A to i napriek svojím slabostiam... Odpovedzme si: Čím bude naplnená tá nádoba, náš život? Odpovedzme si: „Láskou!"

A čo nám Ježiš pripomína v evanjeliu? „Kto ma miluje, bude zachovávať..." (Jn 14,23). Nepochybujeme, že tieto slová v najväčšej miere zrealizovala vo svojom živote Panna Mária. Kto najviac zachovával vo svojom srdci Ježišove slová ako ona? A jej láska k synovi bola odmenená. Preto si dnes právom pripomíname prívlastky, ktoré Matke Božej dávame v Loretánských litániách. Panna Mária, ktorá vie, čo je to milovať Boha, čo je to milovaná Bohom, ktorá je oslávená s telom a dušou, korunovaná za kráľovnú neba a zeme, nám nielen v evanjeliách pripomína, učí nás, aby sme ju nasledovali v láske k Najsvätejšej Trojici, k jej i nášmu Bohu Otcovi, ona je jeho dcéra i my sme jeho synovia a dcéry.

A pretože na nás doliehajú následky dedičného hriechu, Boh nám za orodovníčku, pomocníčku, ochrankyňu, sprievodkyňu dáva svoju i našu Máriu. My sa klaniame jedine Bohu. Máriu si však ctime, uctíme, vážime a milujeme preto, čo pre nás koná. Vieme, že nás miluje a preto sa k nej utiekame, zverujeme sa jej, prosíme ju o príhovor u jej Syna. A keď v slabosti na to počas roka zabúdame, pripomíname si to zvlášť teraz v mesiaci máj.

Nikdy nebolo počuť, že by niekto kto sa pod jej ochranu utiekal..., že by sa nestretol s jej láskou. Výzva pre nás, ponúknutá ruka od Matky, aby sme dobrým skutkom, modlitbu, prácou na sebe sa snažili prežiť svoj život. Naša nebeská Matka Mária chce, aby sme stretli a spoznali jej syna Ježiša. Ona k nám prichádza ako Matka a priateľka, aby nám obviazala rany a viedla k svojmu Synovi. Skúsme dnes, v tomto týždni, mesiaci počúvať, čo nám hovorí Matka. Iste to budú slová v tomto obsahu: „Milujem vás nesmiernou láskou."

Keď sa raz vizionárky Márie Pavlović spýtali, ktoré posolstvo Panny Márie je najkrajšie, ona odpovedala: „Keď nám Panna Mária hovorí: MILUJEM VÁS. Pretože pociťovať a prežívať jej lásku, je niečo neopísateľné."

Kiež by každý z nás prijal a zakúsil toto jej vyznanie. Ak nám niekto povie "mám ťa rád", ak žijeme vedľa človeka, o ktorom vieme, že nás miluje, náš život je hneď ľahší, krajší, naplnený. Nebojíme sa otvoriť svoje srdce tomu, o kom vieme, že nás miluje. Pán nám posiela na zem svoju Matku, aby nám svojou materinskou láskou pomohla otvoriť srdce pre neho. Mária nám s láskou pomáha. Amen.

YT | GTV | DM