Meditácia na 20.05.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 14,27-31a

separator.png

Viac o Bohu-Ježišovi-Duchu Svätom sa dozviete v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec."

separator.png

Boh

Má byť naša viera: viditeľná? Je potrebný k viere len krstný list? O kresťanoch sa veľa píše i hovorí. Príbeh o troch zlatokopoch rozpráva, že po dlhom čase neúspechu jeden z nich našiel zvláštny kameň a keď ho rozbil, našiel v ňom zlato. Odvtedy hľadali len takéto kamene a nachádzali zlato. Rozhodli sa, že si nakúpia v meste náradie, aby sa ľahšie dostali k zlatu. Dali si slovo, že nikomu nič neprezradia. Cestou späť zistili, že ide za nimi niekoľko desiatok mužov. Keď sa ich pýtali, čo chcú, dostali odpoveď, že aj oni chcú prísť k zlatu. Vtedy jeden z trojice sa obrátil k priateľom s otázkou: „Kto z vás tajomstvo prezradil?" Odpoveď nedali priatelia ale jeden z mužov: „Nikto z vás nič nepovedal. Vaše tváre to prezradili."

Naša viera má byť primerane viditeľná. Svet potrebuje naše svedectvo viery.

Ježiš aj nám pripomína: „... idem k Otcovi..." (Jn 14,28). Ježiš tieto slová povedal v rozlúčkovej reči vo večeradle. Ježiš dáva učeníkom prísľub Ducha Svätého, ktorého nazýva „Parakletos - Tešiteľ". Termín „Potešiteľ" nie je najvhodnejší, pretože nevyjadruje najvážnejšiu úlohu Ducha Svätého. Duch Svätý je obhajca, zástupcom, svedkom ... Duch Svätý je hlavným Svedkom Kristovho zmŕtvychvstania. Duch Svätý má vyučiť svet, čo je to hriech, osvojiť si blahoslavenstvá a Desatoro, a pripraviť svet na druhý príchod Krista na svet. Keď Ježiš odchádza k Otcovi, neponecháva svet bez pomoci, dáva prísľub Ducha Svätého, s ktorým máme spolupracovať v láske. Apoštol Ján o láske často píše. Pripomína spôsob praktizovania lásky. Milovať, jednoducho znamená zachovávať Božie slovo. Potešiteľ - Duch Svätý má mať otvorené dvere našich sŕdc, myslí nášho konania. Ježiš pripomína, že kto nebude brániť Duchu Svätému v nás pôsobiť, keď budeme milovať Boha, aj Otec nás bude milovať. Týmito Ježišovými slovami nás Cirkev pripravuje na Ježišovo Nanebovstúpenie. Veľkonočné obdobie nie je iba Ježišovo zmŕtvychvstanie, ale aj nanebovstúpenie Pána Ježiša, čo si pripomenieme v tomto týždni. Odchod Ježiša zo zeme k Otcovi je prísľub zachovať pokoj a pripraviť sa na zoslanie Ducha Svätého, Tešiteľa. Duch Svätý bude pokračovať v misii, v tom čo začal Boží Syn, Ježiš Kristus.

Uvedomujeme si význam Ducha Svätého - Tešiteľa pre celý svet. Aj keď sme nemali právo, nárokovať si na Ducha Svätého, Ježiš nám dáva Ducha Svätého ako nástroj pokoja. My veriaci sme preto povinní v spolupráci s Duchom Svätým nemlčať.

Nájdime znova úctu k sebe samým. Nedolom nalomenú trstinu, neuhášaj oheň milosti, nevzdávaj sa a nerezignuj... Naopak Mária hovorí i v mene svojho Syna, aby sme využili tento čas milosti. Rozhodnime sa žiť intenzívnejšie s Máriou, viac času tráviť s tou, o ktorej vieme, že nás miluje, pri nej budeme rásť v láske. Amen.

YT | GTV | DM