Meditácia na 22.05.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15,9-11

separator.png

viac o LÁSKE ❤ si môžete prečítať v Herbári myšlienok Ľubomíra Stančeka

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná."

separator.png

ღPravá láska. O láske nestačí rozprávať, príkaz lásky je potrebné žiť

Anthony de Mello v knihe "Spev vtáka" (Dobrá kniha,Trnava,1996) podáva krátke poviedky píše: „Istý človek našiel vajíčko orla. Zobral ho a vložil pod kvočku v kuríne. Malý orol sa vyliahol s kŕdľom kurčiat a vyrastal spolu s nimi. Orol sa po celý život správal ako sliepky na dvore, mysliac si, že je domácim kohútom. Hrabal zem a hľadal hlísty a červy. Kikiríkal a kotkodákal. Dokonca dokázal trepať krídlami a vzášať sa niekoľko metrov vo vzduchu. Veď predsa, či práve tak nelietajú kohúty? Míňali sa roky a orol zostarol. Raz spozoroval vysoko nad sebou - na čistej oblohe nádherného vtáka. Letel elegantne a majestátne uprostred vzdušných prúdov, sotva hýbuc mocnými zlatistými krídlami. Starý orol hľadel hore ohromený. „Čo je to?", spýtal sa sliepky, ktorá stála vedľa. „To je orol, kráľ vtákov," odvetila sliepka. „Ale nemysli na to. Ty a ja sme iní ako on." Preto teda orol na to viac nemyslel. A zomrel vo viere, že je kohútom v kuríne.

Vieme, na čo sme my na svete? Pripomeňme si to slovami Pána Ježiša z evanjelia: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske" (Jn 15,9).

Tieto slová sú zvlášť aktuálne aj preto, že si pripomenieme Nanebovstúpenie Pána Ježiša. Slová znejú ako testament. Ježiš vie, že jeho poslanie sa na zemi končí. Ľudské oči ho už nebudú vidieť až do času, keď príde na svet ako Sudca sveta. Chce byť však s každým z nás, v spojení v tichu a čistote srdca cez najkrajší ľudský cit - cez lásku. Poukazuje na podmienky, ktoré tento kontakt z našej strany je potrebné zachovať. „Ak budete zachovávať..." (Jn 15,10). Tu Ježiš hovorí o najväčšej láske, ktorá sa u nás prejavuje vernosťou k Bohu a láskou k blížnemu tak, ako ku sebe samým, ako on zachoval prikázania svojho Otca. Ak chceme byť jeho skutočnými priateľmi, tak len vtedy, keď budeme robiť, čo nám prikázal. Vtedy jeho láska bude v nás úplná. Je to výzva.

Je to láska, keď spevák spieva slová o láske a prestupuje Božie prikázania? Je to láska, keď vyznávame inému človeku slovami, skutkami lásku, a je to hriech? Je to láska, keď recitujeme modlitbu, keď sme na svätej omši, i pristupujeme ku sviatostiam a vo svojom srdci prechovávame odpor k určitým pravdám viery, príkazom, keď nechceme zanechať cestu hriechu, príležitosť k hriechu, vo vzťahu k veciam, osobám, citom...?

Áno, ťažkosť je aj v tom, že sme nevytrvalí v láske. Preto sa stotožňujeme s Ježišovými slovami: „Ak budete zachovávať..." (Jn 15,10). "Caritas oblige - láska zaväzuje"! Kto žije lásku, bojuje o lásku, často musí viac trpieť, hoci býva menej populárny. Nevzdáva sa! V emóciach je opatrný, dáva prednosť pravde a má na pamäti ľudské slabosti; nad urážky sa povznáša, vie odpúšťať, na zlo jemu spôsobené zabúda. Amen.

YT | GTV | DM