Meditácia na 31.05.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 16,23b-28

separator.png

viac o MODLITBE sa dočítate tu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi."

separator.png

Žime modlitbou

O modlitbe vieme veľa. Modlíme sa predsa. Aj dnes môžeme hovoriť o modlitbe, a to preto, lebo chce o nej hovoriť sám Pán Ježiš. Ježiš hovorí učeníkom: „Proste a dostanete, ..." (Jn 16,24).

Vieme, že po jednom rozhovore so svojím Otcom, bol Ježiš oslovený apoštolmi, aby aj ich naučil modliť sa. Vtedy ich naučil modlitbu, ktorú voláme OTČENÁŠ a ktorú považujeme za najkrajšiu, pretože nás ju naučil sám Pán Ježiš. Upozorňuje, aby sme využili jeho priateľstva s nami a prosili v jeho mene, jeho i nášho nebeského Otca. Je to niečo podobné, ako keď náš dobrý priateľ nám povie: "Neboj sa, len choď a povedz, že ja ťa posielam." Ježiš svojim umučením a smrťou získal od Otca pre nás nový prameň darov a milostí. Ježiš si praje, aby sme sa v jeho mene obracali s prosbami priamo i na nášho spoločného Otca. Tento postup chce preto, aby sme si uvedomili, akého význačného postavenia sa nám dostalo jeho umučením a smrťou, že môžeme sa priamo obrátiť na nášho Otca a dostaneme to, o čo prosíme, a to práve pre zásluhy Ježiša Krista. V takomto postupe budeme cítiť ešte väčšiu radosť. Ježiš nás ešte viac povzbudzuje k úspešnému konaniu a vyslyšaniu našich potrieb u nášho Otca, keď poznamenáva: „V ten deň budete prosiť v mojom mene... Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha" (Jn 16,26-27).

Záleží len od každého z nás, ako využijeme túto veľkú príležitosť na získanie milostí a lásky pre seba a svet. Pán Ježiš vo svojej láske voči nám si veľmi praje, aby sme si prosili v modlitbe a aby naše stretnutia v tomto rozhovore boli časté ako prízvukuje apoštol: "Bratia, neprestajne sa modlite!" To je pre nás úžasná dôvera, keď má dôjsť k tak bezprostrednému stretnutiu s Bohom, ktorý toto všetko okolo nás i v nás nielenže stvoril, ale i riadi. Využime to čo najlepšie, pretože od toho záleží veľa i pre najvážnejšie stretnutie v našom živote, v hodine smrti. Boh urobil všetko pre nás, aby sme sa naučili prosiť, ďakovať, odprosovať, aby sme vo svojom živote už tu na zemi našli si čas na oslavu svojho Boha. Naše modlitby tak získajú na hodnote a naše stretnutie s Ježišom premení na plodný dialóg, rozhovor dvoch milujúcich - Boha a človeka. Z takéhoto stretnutia môžeme odísť šťastní a obohatení, čomu sa nebude dať prirovnať nič z bohatstva a krásy tohto sveta. Ježiš nám dá všetko, čo osoží našej spáse, keď si nájdeme čas a stretneme sa s ním v modlitbe.

On čaká len na nás, kedy si nájdeme čas. On nepotrebuje naše modlitby. On chce nás a znova len nás požehnať, posilniť a naplniť svojím pokojom, láskou a najmä milosťami. Amen.

YT | GTV | DM