Meditácia na 03.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 9,1-8

separator.png

MEDITÁCIU zo dňa 2.7. 2014 si môžete prečítať kliknutím na tento link.

LÁSKA

separator.png

Jeden pre druhého. Ježišovi spôsobujeme radosť, keď si navzájom pomáhame.

Potrebujeme jeden druhého. Niekedy si to uvedomujeme viac a niekedy menej. Ježiš chorého uzdravil. Sv. Matúš o tom píše: „Vstaň, vezmi si posteľ a choď domov" (Mt 9,7). Ježiš nielen slovom, ale aj skutkom dokazuje svoju moc. Ježiš však neprišiel na svet, aby sa predstavil ako zázračný liečiteľ. Prišiel zmieriť ľudstvo s Otcom. Dedičný hriech spôsobil následky na všetkých ľuďoch, až do konca čias. Rovnako aj každý osobný hriech, ktorý človek pácha, spôsobuje následky na telesnom i na duchovnom živote človeka.

Ježiš celým životom učí ľudí láske. To si uvedomujú mnohí v jeho okolí. Čo nesmieme prehliadnúť, nepodceniť, čo je dôležité je: správať sa podľa Ježišových slov. Chce, aby sme uverili jeho učeniu. Príkaz lásky sa dotýka nášho presvedčenia, života v duši, ako aj prejavov vonkajších vo vzťahu k Bohu, blížnym i k sebe samým. Príkaz lásky oslovuje ku konkrétnym postojom, skutkom, správaniu. Keď sme verní k Ježišovým slovám „buď vôľa tvoja", nesmie a nemôže nám byť ľahostajné, pomôcť či nepomôcť svojmu blížnemu. To neplatí len o sociálnej či charitatívnej oblasti. To má platiť vždy a všade, keď niekomu máme sprostredkovať u Ježiša potrebné milosti. Boh tým, že príkaz lásky splníme, dá svoje milosti nám, čo príkaz lásky plníme, ale aj tým, pre ktorých sme sa podujali príkaz lásky konať.

Máme preto zatvárať oči pred plnením príkazu lásky? Dáme prednosť filozofií - „čo ťa nepáli, nehas"? To nie je a nemôže byť kresťanské. Poznáme, čo sú to skutky kresťanského telesného a duchovného milosrdenstva? Vychádzajú z Ježišových blahoslavenstiev. Pravú lásku človeka k človeku Ježiš odmieňa ešte ďalšími darmi. Chromého z evanjelia nielenže uzdraví na tele, ale mu odpustí aj hriechy.

Je pravdou, že na hriechy často zabúdame. Áno, skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky, ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách, ale nesmieme zabúdať, že naša pravá láska k Bohu a blížnym má mať na pamäti aj dušu. V tom duchu je správne poučovať, radiť potešovať, posilňovať konať v tom duchu, že sa jedná aj o skutky duchovného milosrdenstva. Skutky telesného milosrdenstva sú najmä tieto: nasýtiť hladných, ujímať sa ľudí bez prístrešia, obliekať otrhaných, navštevovať chorých a väzňov, pochovávať mŕtvych. Dávať almužnu chudobným je medzi týmito skutkami jedným z hlavných svedectiev bratskej lásky; je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu" (KKC 2447). Materiálna núdza, nespravodlivý útlak, telesné a psychické choroby a nakoniec smrť, je ľudská bieda. Do tohto stavu sa človek dostáva po prvotnom hriechu. Amen.

YT | GTV | DM