Meditácia na 11.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období | Mt 17,22-27

separator.png

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych." A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?" On vravel: „Platí." Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?" On odpovedal: „Od cudzích." A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba."

separator.png

Moc. Ježiš vo svojej moci predpovedá svoju smrť.

Ľudia si dokazujeme svoju moc. Peniazmi, slávou, silou, krásou, učenosťou... Prečo? A vieme, že všetko sa raz v našom živote skončí. Opustíme, zanecháme, zoberú nám... zomrieme. Ježiš hovorí: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych." (Mk 9,31-32).

Nech Pán Ježiš robil čokoľvek, vždy popri tom vyučoval svojich učeníkov. Učil, aj napriek tomu nepochopili, čo im to vlastne hovoril. Pre ilustráciu nám poslúži prípad muža, ktorý upadol do smrteľného hriechu, ale našiel cestu späť zo svojich sebeckých túžob a stal sa duchovnejším. Tohto muža neuveriteľne lákalo pozrieť si film Umučenie Krista, a tak išiel a pozrel si ho. Ježišovo utrpenie a smrť zasiahli tohto muža priamo do srdca. Na obrovskom filmovom plátne sa pred ním detailne zobrazovalo všetko, čím Ježiš zaplatil za jeho hriechy. Muž ešte pred koncom filmu vybehol z kina a náhlil sa do kostola, vyhľadal kňaza a poprosil ho o spoveď. Kňaz pohnutý mužovou úprimnosťou nechal všetko tak a počúval. Muž volal po milosrdenstve a bolo mu odpustené. Jeho srdce sa v okamihu zmenilo a nadvláda jeho minulých hriechov nadobro zmizla.

Ježiš sa k nám môže dostať rozličným spôsobom i dnes - dokonca aj prostredníctvom filmu! Zároveň však poukazuje aj na to, ako mocne Boh koná vždy, keď sa číta, dramatizuje alebo rozpráva o Ježišovom umučení a smrti. Zober si dnes počas modlitby do ruky Bibliu a prečítaj si opis Ježišovho umučenia v niektorom evanjeliu.

Ježiš často vyčítal učeníkom, že "sú nechápaví". Strávili s ním tri roky, počúvali jeho učenie, videli ho ako uzdravoval, kriesil mŕtvych, vyháňal zlých duchov a dokonca sa na vrchu Tábor premenil. Ale podľa všetkého to nestačilo. Vysvetlil im, že je nevyhnutné, aby veľa trpel, bol odmietnutý, odsúdený na smrť a vydaný do rúk svojich nepriateľov, aby naplnil Božiu vôľu pre našu spásu. Ale povedal im aj to, že nezostane v tôni smrti. Na tretí deň vstane z mŕtvych. Ježiš druhýkrát hovorí svojím učeníkom o blížiacom sa utrpení, sú "veľmi zarmútení". Nie iba "zarmútení", ale "veľmi zarmútení". Nedokázali sa vyrovnať s tým, že Ježiša zabijú. Jeho prisľúbenie zmŕtvychvstania presahovalo ich predstavivosť. Je jednoduché kritizovať ich za nechápavosť, ale zamyslime sa nad tým, čo im Ježiš hovoril. Bolo to skutočne náročné, zdanlivo dosť nelogické. Rozprával im veci, ktoré dodnes vnímame ako tajomstvá viery. Určite potrebovali čas, aby popremýšľali nad tým, čo počuli - alebo aby to zažili, nie iba počuli.

Môžeme prekonať nedostatok viery presne tak, ako oni. Boli svedkami umučenia. Vytrvajme v dôvere. Hľadajme odpovede vo Svätom písme a v učení Cirkvi. Aj keď nám niečo nedáva zmysel, môžeme dôverovať, že Ježiš vie, čo potrebujeme, a že nám zjaví a odhalí pravdy, keď ho o to poprosíme. Nikdy sa nás nevzdá! Amen.

YT | GTV | DM