Meditácia na 30.08.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 24,42-51

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.` Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.` Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.` Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.` Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.` Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.`"

separator.png

Vernosť a zodpovednosť. Za všetko zo svojho života budeme Bohu skladať účet.

Majme zodpovednosť za všetko, čo nám Boh zveril.

Pripomína nám to Ježiš v podobenstve o talentoch „Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má" (Mt 25,29). Našou úlohou v živote je splniť vôľu Božiu a tak získať si účasť v Božom kráľovstve Podobenstvo o talentoch hovorí, ktoré sme každý primerane z dobroty a rozhodnutia Boha dostali. Ježiš dary od Boha prirovnal k talentom, aby poslucháči lepšie pochopili veľkosť darov. Talent bola najväčšou finančnou jednotkou v Malej Ázií. Pre vytvorenie správneho obrazu o hodnote talentu si pripomeňme, že židovský talent sa delil na 30 mín alebo 3000 šeklov. Jedna mína vážila okolo 436 g striebra, šekel 8,4 g. Aby niekto zarobil jednu mínu, bolo potrebne pracovať asi 15 rokov. Talent sa rovnal 26 kg striebra, čo znamenalo pre priemerného žida majetok prakticky nedosiahnuteľný. Na dnešnú situáciu by jeden talent mal hodnotu 70 tisíc amerických dolárov. To znamená, že kto viac dostal, od toho sa právom bude aj viac žiadať a pri nesplnení očakávania, prichádza aj prísnejší trest. Podobenstvo o talentoch nikoho nevylučuje z Božej lásky. Každý dostáva talenty. Ako ľudia sme dostali zdravie, krásu, rodinu, rôznu šikovnosť, zručnosť, vlohy a ako sme s nimi doteraz narábali?

Keď sa pýtali Edisona, čomu vďačí za svoje objavy, vynálezy, odpovedal: „Jednému percentu nadania a deväťdesiatim percentám tvrdej práce." Podobne hovoril i vynálezca lieku proti besnote či objaviteľ pasterizácie Louis Pasteur. Ako kresťania sme dostali dary vo sviatostiach - krste, birmovaní, zmierení, eucharistii, ale i manželstve a kňazstve. Nesmieme svoju pozornosť voči ním obracať len pri právach, ale máme aj povinnosti. Svet obdivuje bl. Jána XXIII., ktorý svojimi morálnymi ľudskými i teologickými zásadami udivoval svoje okolie. Kto čítal jeho "Denník duše" vie, že k hodnotám, ktoré vlastnil, sa dopracoval postupne, pomaly, keď od študentských rokov až po smrť ako pápež, znova a znova pracoval na sebe ako človek a spolupracoval s milosťami od Boha.

Talent nie je len dar, ale aj úloha, povinnosť. Sv. Augustín si uvedomil zásadu: „Boh, ktorý ťa stvoril bez teba, nespasí ťa bez teba, bez tvojej spolupráce." Talent si nevyžaduje len prácu prirodzenú, fyzickú, ale aj duchovné a duševné zaangažovanie sa. Ježišovi v podobenstve ide o našu spoluprácu. Je správne, že nechceme byť ako sluha, ktorý talent zakopal a vrátil ako dostal. Nestačí vrátiť, keď si Boh praje viac, my sme povinní splniť úlohu, ktorou sme boli poverení. Právom nepoctivý sluha si zaslúžil nielen výrok, ale aj následné: „Vyhoďte sluhu von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami" (Mt 25,30). Človek sa nemusí báť Boha Sudcu. Keď žije tak, ako to očakáva od neho Boh. Amen.

YT | GTV | DM