Meditácia na 10.09.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6,20-26

separator.png

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!"

separator.png

Ježišove blahoslavenstvá; kto ich dokáže pochopiť a zrealizovať v živote

Každý zdravý rozumom a slobodnou vôľou obdarovaný človek, chce byť šťastný. Na tému šťastie sa nám prihovára v evanjeliu sám Ježiš, keď z reči na hore, sv. Lukáš nám pripomína štyrikrát Ježišom zdôraznené slovo "blahoslavení" a rovnako slová "beda vám". Ježiš je veľmi náročný učiteľ. Ježišove slová sú prijímané s nepochopením, podceňované, odkladané na neskorší čas... Svätý Lukáš evanjelium napísal po grécky, čo bol jazyk vtedajšej kultúry a umenia. Slovo "blahoslavení" môžeme dnes rôzne vykladať. Môžeme povedať, že v pravom zmysle slova blahoslaveným je Boh. Keď Ježiš káže na hore a vyslovuje slovo "blahoslavení", nemyslí na Boha, ale hovorí o ľuďoch. Ježiš celkom povedal osem razy slovo "blahoslavení". Zastavme sa pri štyroch, ktoré uvádza sv. Lukáš evanjelista.

Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo" (Lk 6,20).
Pre toto šťastie, pre Boha sa vie človek zriekať na zemi obmedzovať, podeliť, znášať nedostatok.
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení" (Lk 6,21).
Ježiš nepodceňuje a nezakazuje prirodzené potreby tela. Cirkevný príkaz „konať skutky kajúcnosti, ako ich určila cirkevná vrchnosť", tomu napomáha.
Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať" (Lk 6,21).
Tento smútok vedie človeka do hĺbky srdca i tela.
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť...pre Syna človeka" (Lk 6,22).
Od Kaina ľudstvo trpí na nedostatok bratskej lásky.

Prvá časť perikopy evanjelia končí výzvou: „Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi" (Lk 6,23). Už samotné slová Pána Ježiša pre tých, čo uverili v neho, sú radosťou na zemi. Z toho nasleduje skutočná duchovná revolúcia, zmena zmýšľania človeka vo vzťahoch k Bohu, k blížnemu a k sebe samému. Ježiš nám zjavil Božie otcovstvo. Text nás učí chápať kresťanskú bohoslužbu. Pri slovách o "blahoslavenstvách" a "beda", si uvedomujeme, ako na nás pozerá Boh a my sa učíme čo máme urobiť preto, aby sme splnili požiadavky Boha, ktoré právom na nás kladie. Zdravý rozum nám hovorí o šťastí. Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu a ponúka ešte viac. Ponúka večné šťastie, ktorému sa nič nemôže na zemi prirovnať. A to stojí za to.

Čo to znamená pre nás konkrétne, čo chceme a čo podnikneme? Už pri sv. omši, už dnes? Amen.

YT | GTV