Meditácia na 07.11.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 31. týždňa v Cezročnom období | Lk 15,1-10

separator.png

Dávame vám do pozornosti ✞ ZAMYSLENIA V ČASE ZOMRELÝCH

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.` Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.` Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?` On povedal: ‚Sto kadí oleja.` Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.` Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?` On vravel: ‚Sto meríc pšenice.` Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.` A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

 separator.png

Boh a mamona. Mať kuním správny vzťah.

Poviedka rozpráva o bohatom sedliakovi, ktorý keď umieral, mal výčitky svedomia a preto povedal žene: „Mal som sa dobre, škoda len, že idem na druhý svet a zabudol som na chudobných. Sľúb, že urobíš, čo poviem. Predáš najlepšieho koňa a peniaze rozdáš chudobným." Po smrti sedliaka žena išla na jarmok a predala koňa za 100 eur s podmienkou, že kupec kúpi aj sedlo za 20 000 eur. Kupci sa čudovali, ale jeden kúpil. Žena potom 100 eur rozdala chudobným a peniaze za sedlo si ponechala. Bola šikovná?

Ježiš hovorí: „Nemôžete slúžiť ak Bohu aj mamone" (Lk 16,13). Za čias Krista aj dnes nechýbajú chytrí ľudia, prešibanci, kombinátori, ba dokonca klamári, podvodníci či defraudanti. V evanjeliách si môžeme všimnúť, že Ježiš nikdy neláme palicu nad človekom a teda nezasypáva ho výčitkami alebo vyhrážkami, a keď musel napomenúť, tak to urobil, aby nikoho neurazil. Tak je to aj v prípade správcu, ktorý svojmu pánovi rozhadzoval majetok a predsa ho nakoniec pán pochválil. Správca bol prefíkaný. Vo chvíli, keď ako obžalovaný, má vydať počet zo svojho šafárenia, si kladie otázku, čo má robiť, a zároveň premýšľa, aby si zabezpečil jemu slušnú budúcnosť. Keď predtým okrádal pána, teraz ešte viac s úmyslom zabezpečiť si pre seba výhodnú budúcnosť. A za toto počínanie ho pán chváli. Vieme, že Ježiš nás učí nesúhlasiť s hriechom a práve tu, keď chváli nepoctivého správcu, nám Ježiš nehovorí o nejakej výnimke, práve naopak, dostáva sa nám vysvetlenia a zároveň povzbudenia v slovách: Synovia tohoto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla (porov. Lk 16,8). Oni pre svoje ciele a dobro neľutujú žiadnu námahu a čas. Tak Ježiš naznačuje, že ako často tí, ktorí prijali krst, volajú sa kresťanmi dajú sa zahanbiť rôznymi pozemskými podvodníkmi. Synovia sveta urobia všetko pre svoje obohatenie a synovia svetla by sa mali dať zahanbiť? Veď synom svetla ide predsa o večnosť.

Je to výzva pre kresťanov, aby boli oveľa viac pohotovejší, keď sa jedná o hodnoty, ktoré nemôže moľ zožrať, hrdza zničiť či zlodej ukradnúť. Tým Ježiš poukazuje, aby sme veciam, ktoré budú odmenené vo večnosti, venovali viac pozornosti, nebáli sa námah, straty času, aby sme boli skutočne správcami, ktorých čaká odmena a pochvala, a nie zahanbenie alebo trest. V tom zmysle je potrebné chápať slová: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov" (Lk 16,9). Ježiš výslovne nespomína smrť a predsa jasne naznačuje, aby človek, ktorý uveril v hodnoty Božie, využil všetko pominuteľné na získanie hodnôt večných. Boh nám nariadil podmaniť si a naplniť zem, vládnuť nad rybami, vtáctvom i zverou zeme. Boh vyžaduje od človeka čestný prístup k hodnotám ktoré mu stvoril. Človek má všetko využiť pre svoje dobro, na splnenie poslania, ktoré mu určil Boh. A tak chápeme slová: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom" (Lk 16,10). Amen.

YT | GTV