Meditácia na 30.11.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Prvá adventná nedeľa
NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ ZAČAŤ

Memento neodkladať, čo od nás očakáva Ježiš. Aj v iných veciach rozhoduje, začať veci robiť hneď od začiatku kvalitne. Začať malo by znamenať viac ako v rozprávke „čarovný prútik". Rodičom ďakuje dieťa, že s jeho výchovou nečakali na osemnásty rok jeho života. Kvalitná stavba predpokladá výbornú projekciu. Život po smrti je pokračovaním života na zemi. Je čas... Zajtra budú iné povinnosti, okolnosti, ľudia... Využime príležitosť začať kvalitnejšie, čnostnejšie, vernejšie... nový cirkevný rok. Aktuálne slová hovoria: 

„Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli vzpriamení, so zdvihnutou hlavou postaviť pred Syna človeka, keď príde v sláve" (Lk 21,v.28.36).

Už dnes ďakujme Bohu, že nás pobáda prežiť tento rok vo vyššej kvalite, zodpovednosti... múdro. Poučil nás skončený cirkevný rok. Dožijeme sa konca tohto cirkevného roka? V čom konkrétne by sa mal líšiť od toho, čo včera skončil?

YT | GTV