Meditácia na 02.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Adventné zamyslenie
PREŽEHNANIE SA

separator.png

Kto by nepoznal znamenie kríža? Pravou rukou smerujeme k čelu, vyslovujeme a myslíme na Boha Otca - Stvoriteľa vesmíru... Rukou pokračujeme dole a myslíme na Boha Syna, ktorý prišiel na svet medzi nás, aby nás vykúpil a spasil. Rukou sa dotýkame ľavého ramena a potom pravého. Rameno je znamením sily. Duch Svätý je Hýbateľ všetkého v nás i okolo nás. Prisľúbil nám ho Ježiš pri svojom nanebovstúpení. Prežehnanie nás utvrdzuje v tom, aby sme vytrvali vo vernosti k Bohu i Cirkvi.

Často sa žehnajme: pri vstávaní i líhaní, odchode i príchode domov, pred i po práci, učení, povinnostiach, čítaní či pozeraní videa a televízie. Diabol sa prežehnania bojí.

YT | GTV | ŽIVOT | NEPREHLIADNITE NOVINKY