Meditácia na 09.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 2. adventnej nedeli
SVATENIČKA

Hovorí sa o nej: Malá nádoba, ale veľké milosti a častá ochrana.

Často ju možno vidieť vedľa dverí, na stene. Nie je u nás často suchá? Potrebujeme kontakt s Bohom a potrebujeme denne milosti. Jej každodenné používanie i niekoľkokrát za deň, nám pomáha i v boji proti zlu (diablovi), a je zdrojom nových inšpirácii na ceste k Bohu v našom živote.

Kontakt s ňou využime pri odchode z domu, aby sa nám dostalo Božej ochrany, a keď sa vraciame späť domov, máme za čo ďakovať, ako ochranu na cestách, za priateľov, s ktorými sme sa stretli a iné... Nehanbime sa prežehnať.

YT | GTV