Meditácia na 11.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 2. adventnej nedeli
CIRKEVNÝ ROK

Vo svete poznáme rôzne začiatky v kalendároch. U nás poznáme najmä občiansky kalendár, ktorý počíta roky po Kristovi. Cirkevný sa odlišuje. Začína obdobím adventu. Štyri týždne pred Vianočnými sviatkami. Je to čas prípravy na Vianoce. Pokračuje vianočným obdobím, ktoré je najkratšie a najkratšie. Po Zjavení Pána v prvej časti, prežívame cirkevný rok. Rozhoduje o tom jarný slnovrat, keď v prvú nedeľu po ňom slávime zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Preto Veľká noc sa pohybuje v rozpätí viac ako mesiac. Pred ňou je pôstny štyridsať denný čas. Do toho sa nepočítajú nedele. Začína Popolcovou stredou. Po Veľkej noci do Zoslania Ducha Svätého je päťdesiat dni. Nasleduje druhá časť „obdobia cez rok". Cirkevný rok má tridsať štyri týždňov. Každá časť má primerané miesto na oslavu Ježiša Krista zo svojou aktuálnou liturgiou.

YT | GTV