Meditácia na 13.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 2. adventnej nedeli
POST

Je to vedome a dobrovoľné zriekanie sa dovolených vecí, udalostí, stretnutí a odopieranie si týchto veci. Pôst má v Cirkevnom roku svoje miesto. Postiť sa môžeme aj počas celého roka. Napríklad v piatok, v deň utrpenia a smrti Pána Ježiša.

Pôstom si niečo môžeme vyprosovať, odprosovať, ďakovať, robiť pokánie. K pôstu nás nemajú viesť podradné veci - napríklad držať hladovku kvôli postave a brať to ako duchovnú vec.... Z času na čas môže pôst sa stať časom duchovnej inšpirácie. Za niekoho obrátenie..., úspech v podnikaní.

YT | GTV | MODLITBA