Meditácia na 18.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 3. adventnej nedeli
 PRÍKLAD ŽIVOTA

Stále platí - aký otec, taký syn a aká matka, taká Katka? V živote potrebujeme vzor života, príklad od niekoho. Od detstva po smrť mať vzor... športovca, umelca... rodičov či svätcov. Inšpirujú, oduševňujú..., že aj my môžeme čo-to dosiahnuť. Aj Ján Krstiteľ nás môže osloviť.

Čo všetko môžeme nasledovať: nepiť, nefajčiť, žiť čnostne, radosť rozdávať, byť mužom modlitby, svedomitou matkou... Prekonať sám seba, zvíťaziť nad svojou lenivosťou, dodržiavať mravné zásady... Hovorí sa, že „najväčšie víťazstvo je zvíťaziť nad sebou".

YT | GTV | 2013/2014