Meditácia na 27.12.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Svätého Jána, apoštola a evanjelistu
MILÁČIK JEŽIŠOV

Viem povedať päť myšlienok o apoštolovi svätom Jánovi? Od začiatku. Koho bol učeníkom? Koľko bolo hodín, keď bol s Ježišom u neho? Ján bol najmladší z apoštolov. Ježiš ho brával s Petrom a Jakubom osobitne. Kde napríklad? Bol vedľa Ježiša pri poslednej večeri. Prvý z apoštolov prišiel k prázdnemu hrobu Pána Ježiša. Čo mu povedal Peter, aby sa spýtal Ježiša? Napísal tri listy, evanjelium Ježiša Krista i poslednú knihu Nového zákona. Ktorú? A kde? Bol pod krížom Ježiša a Pannu Máriu si vzal ku sebe. Žil v Efeze. Jediný nezomrel z apoštolov mučeníckou smrťou. Ako bol mučený? Čím sa znázorňuje?

YT | GTV | 2013/2014