Meditácia na 03.01.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

3. január
ČNOSŤ JE PRE NÁS MEMENTO

Čo si uvedomujeme pri slove čnosť? Sú ľudia, o ktorých okolie hovorí ako o čnostných. Prečo? Je čnosť totožná so slovom svätosť? Ako si predstavujeme čnostného človeka? Čím a ako obohacuje čnosť človeka?

Byť čnostným je trvalá spôsobilosť. Nie je zvykom. Je prednosťou človeka, najmä kresťana. Je pomocou človeku na ceste životom. Čnosť je prejav rozumného a slobodného človeka. Je to vlastnosť, ktorá zdokonaľuje človeka. Vedie človeka viac a viac k Bohu. Pomáha mu byť charakterným. Pre život je to sila. Približuje človeka k Bohu.

ČNOSŤ | YT | GTV | | Kniha ČNOSTI2013/2014